تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-12:09 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات دامغان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

 

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه. 2

الف)بیان مسئله. 2

ب)سوالات تحقیق.. 4

پ)فرضیات پژوهش…. 4

ت) پیشینه تحقیق.. 5

ث) روش تحقیق.. 5

ج) اهدف پژوهش…. 5

ح)ساختار تحقیق.. 6

فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. 7

1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8

1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8

1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  11

1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13

1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. 13

1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14

1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14

1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15

1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. 20

1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22

1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24

1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. 26

1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. 32

1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33

1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو. 33

1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی.. 34

1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل.. 35

1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. 36

1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. 37

1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38

1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39

1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. 40

1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. 41

1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی.. 42

1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. 43

1-17-1 منابع تامین برنامه. 43

1-17-2 مرکز انتشار زمینی.. 43

1-17-3 ماهواره ها 43

1-17-4 آنتن های بشقابی.. 44

1-17-5 دستگاه های گیرنده. 44

1-17-6 آنتن بشقابی.. 45

1-17-7 گیرنده ها 46

فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. 48

2-1حرمت شرعی ماهواره. 49

2-2-1قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. 51

2-2-2آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”. 54

2-3-جرم داشتن ماهواره : 58

2-3-1 استفاده ار ماهواره. 58

‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان. 59

2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61

2-5  دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64

2-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره. 74

2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره. 74

2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره. 75

2-6-3 روایت تحف العقول. 82

2-6-4 آلات لهو. 84

2-6-5 خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره. 85

2-7 خرید و فروش ماهواره در فقه. 87

2-7-1 مقتضی صحت بیع ماهواره. 87

2-7-2 بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت… 89

2-8 اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95

2-8-1 از پیدایش تا کنون. 95

2-8-2 ماهوارهها و حقوق بین الملل.. 96

2-8-2-1 ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات… 96

2-8-2-2 ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97

2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف… 99

2-8-3-1 طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99

2-8-3-2 کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای.. 101

2-8-3-3 کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای.. 103

2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد. 104

فصل سوم :آسیب های ماهواره. 108

3-1-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران. 109

3-2 آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات… 113

3-2-1 اهداف ماهواره. 114

3-2-2آسیب‌های ماهواره. 116

3-2-2-1 آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) 116

3-2-2-2 آسیب های اجتماعی.. 118

3-3آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر  صاحب نظران در این زمینه. 127

3-3-1 بحران گذار در خانواده ایرانی.. 127

3-3-2 به عنوان چشم های شیطانی.. 130

3-3-3  سست شدن بنیان خانواده. 132

3-3-3-1 دختران فراری.. 133

3-3-3-2 بدحجابی وزنان خیابانی.. 133

3-3-3-3 تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده. 134

3-3-3-4 ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی.. 135

3-3-4 تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) 136

3-3-5 ویران کردن بنیان خانواده. 142

3-6 بررسی فقهی و حقوقی.. 143

3-6-1 بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): 144

3-6-2 بعد فرهنگی.. 144

3-6-3 بعد اجتماعی.. 144

3-6-4 بعد تربیتی.. 145

3-6-5 بعد اقتصادی.. 145

3-7 نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع. 145

3-8 نتیجه گیری و پیشنهادات 149

الف)نتایج.. 149

ب)پیشنهادات… 151

منابع و مآخذ. 155

چکیده انگلیسی.. 160

 

چکیده :

امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد که سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.

همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد.

واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Hemorrhoids Lifestyle Changes
چهارشنبه 16 مرداد 1398 05:41 ب.ظ
Howdy! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post I realized it's
new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and
I'll be book-marking and checking back frequently!
Can Bike Riding Cause Hemorrhoids
سه شنبه 8 مرداد 1398 04:16 ب.ظ
Hi there, its good post regarding media print, we all be
aware of media is a impressive source of
facts.
hurtful hemorrhoids pain
یکشنبه 6 مرداد 1398 02:36 ب.ظ
That is very interesting, You are an overly skilled
blogger. I have joined your rss feed and stay up for in the hunt for
more of your excellent post. Also, I have shared your web
site in my social networks
uprima vs viagra
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

When someone writes an piece of writing he/she retains the idea of a user in his/her brain that how a user can understand it. Therefore that's why this article is great. Thanks!
accountant self-employed
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 05:34 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the most useful blogs on the web.
I am going to recommend this website!
marcus7morrison28.jimdo.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:54 ب.ظ
Very shortly this web site will be famous amid all blogging people, due
to it's nice content
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر