تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:شنبه 29 خرداد 1395-01:15 ب.ظ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بین ­الملل

عنوان

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

دی ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات.. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) سؤالات تحقیق.. 3

پ) بیان فرضیه. 3

ت) ضرورت انجام تحقیق.. 4

ث) اهداف تحقیق.. 4

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق.. 5

چ) کاربرد تحقیق.. 6

ح) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

مقدمه. 8

2-1- تعاریف… 8

2-1-1- شکنجه. 8

2-1-2- کشورهای جهان سوم. 10

2-1-3- کشورهای پیشرفته. 12

2-1-4- مسئولیت بین­المللی.. 13

2-2- تاریخچه شکنجه. 14

2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه. 17

2-4- انواع شکنجه. 17

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه. 18

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه. 22

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه. 23

2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان. 23

2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان. 30

2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته. 30

2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم. 30

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق.. 37

2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی.. 38

2-8-1- حقوق کیفری.. 39

2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری.. 39

2-8-1-2- دیه. 40

2-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد. 40

2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت… 40

2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان. 41

2-8-1-6- حجاب اجباری.. 42

2-8-2- قوانین خانواده 42

2-8-2-1- حداقل سن ازدواج.. 43

2-8-2-2- آزادی در ازدواج.. 43

2-8-2-3- چند همسری.. 44

2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج.. 45

2-8-2-5- مهریه. 45

2-8-2-6- نفقه. 47

2-8-2-7- تمکین.. 47

2-8-2-8- حق خروج از کشور. 48

2-8-2-9- حق کار کردن. 49

2-8-2-10- طلاق.. 49

2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان. 50

2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 51

2-8-3- ارث و حق مالکیت… 52

2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن. 54

2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان. 55

2-8-4-2- زنان در هیأت دولت… 56

2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس…. 56

2-8-4-4- قضاوت زنان. 57

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن. 59

مقدمه. 59

3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی.. 59

3-1-1- برابری جنسیتی.. 59

3-1-2- نابرابری جنسیتی.. 60

3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی.. 60

3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن. 60

3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین.. 63

3-2-2-1- اسلامگرایان. 63

3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام. 64

3-2-2-3- نظریات فمنیستی.. 65

3-3- توسعه و برابری جنسیتی.. 66

3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه. 66

3-3-1-1- نظریه رفاه 67

3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 68

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی.. 69

3-3-1-4- نظریه کارایی.. 69

3-3-1-5- نظریه تواناسازی.. 69

3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی.. 70

3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک…. 70

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ… 71

3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه. 72

3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی.. 74

3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی.. 74

3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی.. 75

3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی.. 77

3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان. 87

3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی.. 89

3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد. 89

3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی.. 90

3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان. 93

3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه 94

3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع.. 94

3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان. 94

3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی.. 95

3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم­گیری­های کلان جامعه. 95

3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین­المللی در سال 2014. 96

گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان. 96

الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت… 97

  1.  دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان. 97
  2.  بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت… 98

ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان. 98

گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان. 99

الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان. 99

ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق.. 99

ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان. 100

گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. 100

الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی.. 100

ب- چارچوب قانونی بین­المللی.. 101

ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. 101

د- توانمندسازی اقتصادی زنان. 101

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102

و- زنان سالخورده 102

ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. 102

ح- توصیه‌های گروه کاری.. 103

فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. 104

مقدمه. 104

4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت.. 104

4-1-1- نظریه خطر یا ریسک 104

4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 105

4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 105

4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) 106

4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده 106

4-2- جایگاه مسئولیت بین­المللی.. 106

4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. 108

فصل پنجم: نتیجه­گیری.. 111

پیشنهادات.. 114

منابع. 115

پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 122

پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 127

Abstract. 140

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» 57

جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) 80

جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران. 80

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960. 88

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357. 56

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی.. 83

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی.. 83

شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی.. 84

 

چکیده

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
tracyreele.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:50 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which webhost you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must
say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a
good internet hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر