تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-11:13 ق.ظ

مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :

گفتار نخست : مفهوم شناسی

تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده است[۱] . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism است از واژه ی لاتین Recider گرفته شده است که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد[۲].

در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعریف نمود[۳]. علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده است . در این مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .

الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم

قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم محسوب می شود با این  وجود حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.

براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر شود ، بنابراین  تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی[۴] . سایر حقوق دانان نیز با توجه به قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

 

۱- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:

نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:

« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد[۵]» مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی ابتدا در تعریف مختصری بیان می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد[۶]».

یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد[۷] ». همانگونه که ملاحظه می شود این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در بیان تعریف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم برخی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود[۸]»

با توجه به تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده است .

  1. تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .

برخی از  نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است[۹] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.

بنابراین برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات  تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده است [۱۰].

نویسندگان حقوق جزای عمومی پس از انقلاب اسلامی  ،علیرغم تغییرات قانونگذاری و محور قرار گرفتن اجرای کامل مجازات  به جای محکومیت قطعی در صدق عنوان تکرار جرم ، کما فی السابق به ذکر همان تعاریف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ی اصلی در تعریف را قطعیت حکم پیشین قرار داده اند : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلی اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد شد[۱۱]». همچنین یکی دیگر از اساتید حقوق جزا درتعریف تکرار جرم می نویسد:« تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه ی محکومیت کیفری است که شرایط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود[۱۲]»

با توجه به اعتباری بودن مفاهیم حقوقی به نظر می رسد که این تعاریف همگام و همپای تحولات و تغییرات قانون کیفری در مورد تکرار جرم حرکت نکرده اند و از این جهت این اشکال بر آنان وارد است که تعریف ارائه شده توسط ایشان منطبق با قانون حاکم فعلی نیست.

. دهخدا – علی اکبر. لغت نامه ، تهران. انتشارات دانشگاه تهران ، ج ۲ از دوره ی جدید . جلد ۵ ذیل واژه تکرار .[۱]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy viagra usa
یکشنبه 1 مهر 1397 05:38 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
canada drug drugstore online shopping reviews canadian government approved pharmacies canadian pharmacy viagra brand best canadian pharmacies online canadian pharmacies stendra viagra canadiense online pharmacies tech school online canadian pharmacy canada rx
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:17 ق.ظ

Regards. A lot of stuff.

cialis generic availability cialis wir preise cialis 5 mg prescription doctor cialis where do you buy cialis tadalafil tablets i recommend cialis generico cialis price thailand cialis patent expiration miglior cialis generico
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:59 ق.ظ

Thanks, Numerous stuff!

canada pharmacies online canadian pharmacy canadian pharmacy no prescription drugstore online canadian pharmaceuticals stocks cialis from canada canadian pharmacys canadian pharcharmy online online pharmacies india is trust pharmacy in canada legitimate
where to buy real viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:10 ب.ظ

Reliable postings. Thanks a lot!
cheapest place to buy viagra viagra in pharmacy buy price viagra can you actually buy viagra online uk pharmacy online viagra buy viagra next day delivery uk online pharmacy usa viagra blue pills where can i purchase viagra online viagra online cheap
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:41 ق.ظ

Wow tons of great info!
cialis pills in singapore cialis 5 mg generic cialis weblink price cialis cialis 5 mg cialis generique 5 mg cialis sans ordonnance cialis mit grapefruitsaft prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg funziona
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:57 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis lowest price tadalafil cialis tablets dosagem ideal cialis cialis 20mg preis cf cialis alternative cialis 20 mg cut in half fast cialis online buy cialis online legal click now cialis from canada
babecolate.com/cialis-brand-20-mg.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:53 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of information!

buy cialis what is cialis canadian drugs generic cialis generic cialis with dapoxetine fast cialis online click here take cialis cialis diario compra buy generic cialis cialis 20 mg buy name brand cialis on line
Tadalafil 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:41 ق.ظ

Thanks a lot. Ample posts.

buy viagra paypal online viagra no prescription online prescription for viagra buy viagra safely online pharmacy buy viagra super active online rx viagra online is it illegal to buy viagra blue pills buy viagra pills online
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 06:13 ب.ظ

Many thanks, Ample facts!

cialis free trial cost of cialis per pill generic cialis review uk sublingual cialis online prix cialis once a da cialis 20 mg cost cialis uk next day generic cialis tadalafil cialis online achat cialis en itali
Cialis generic
چهارشنبه 1 فروردین 1397 06:31 ب.ظ

Seriously quite a lot of amazing facts!
cialis 5mg prix cialis pills price each calis cialis savings card we recommend cheapest cialis cost of cialis cvs cialis for daily use cialis for sale in europa acquistare cialis internet walgreens price for cialis
How do you get a growth spurt?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:06 ق.ظ
Hello mates, its great piece of writing about teachingand
fully defined, keep it up all the time.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 05:00 ق.ظ
I pay a quick visit day-to-day some websites and sites to read articles or reviews, however
this weblog offers feature based content.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 07:10 ب.ظ
Very nice post. I absolutely love this site. Keep writing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر