تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع

پایان نامه شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-11:28 ق.ظ

تعریف بیع در حقوق مدنی ایران

در خصوص تعریف بیع باید گفت: بیع نیز مانند عقد کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “فروش”[۱] می باشد.در قرآن مجید درآیات متعدّدی بیع در معنی”خرید و فروش”[۲] به کار رفته است.امّا در اصطلاح حقوقی عبارتست است از:”مبادله مالی بر اساس تسلیم متقابل و رعایت موازنه در ارزش”[۳]و لکن تعریفی که ماده ۳۳۸ قانون مدنی از بیع ارائه داده است عبارتست از:“تملیک عین به عوض معلوم.”

در تعریف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که مأخوذ از نظر های فقهی[۴] می باشد،یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود، عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.

بنابراین می‌توان گفت: بیع مولود معاوضه است که قیودی برآن اضافه شده و به شکل کنونی در آمده است. در بیع تراضی معطوف به مبیع و ثمن بودن یکی از دو کالاست؛در حالی که مبادله بدون قید و امتیاز معاوضه است[۵]. به عبارتی فرق بین بیع و معاوضه،خواه مورد آن عین معین باشد یا کلّی، فقط از نظر قصد طرفین معامله است. درعقد بیع طرفین قصد انعقاد بیع(عقد مخصوص) را دارند و بدین جهت قانون مدنی در ماده ۳۴۰ می گوید:“در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی باشد.” لکن در عقد معاوضه طرفین قصد معاوضه (عقد مخصوص دیگری) را می نمایند؛قانون مدنی در ماده ۴۶۴ می‌گوید:“معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگراخذ می کند،بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.”[۶]

با توجّه به این که بین عقد بیع و معاوضه رابطه تنگاتنگی وجود دارد،بهترین طریق تشخیص بیع از معاوضه علاوه بر مراجعه به قصد طرفین،این است که در حال حاضر در عقد بیع در اکثر موارد پول نقش ثمن را بازی نموده و نیز این که در عقد بیع،مبیع می بایست عین باشد در حالی که در معاوضه بدینگونه نیست. به بیان دیگردر معاوضه می شود از عمل،منفعت یا حق مالی استفاده نمود؛بر خلاف آنچه در عقد بیع مقرّر گردیده است.

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه

همانگونه که گفته شد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالا است،مشروط براین که سفارش دهنده(خریدار)تهیه قسمت عمده مواد لازم  کالا را تعهد ننموده باشد،بیع تعریف نموده است. سؤالی که پیش می آید اینست که تعریف مذکور در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؟

تعریف بیع در کنوانسیون را فقهاء به عقد استصناع تعبیر نموده و درباره جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند[۷]. بنابراین می‌توان گفت: استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست؛بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده؛لکن فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر: چکمه،کفش، ظروف چوبی،آهنی و… بوده است.

حال باید ببینیم منظور از استصناع چیست؟

بند اول: معنای استصناع

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای “طلب احداث یا انجام کاری” است.ابن منظور در لسان العرب ذیل ماده صنع می گوید:

و استصنع الشی:دعا الی صنعه[۸]

و در اصطلاح حقوقی:”بیعی است مقرون به سفارش مصنوعات یدی:کسی که از صاحب صنعتی،تقاضای ساخت اتومبیلی می کند با این قید که صانع،مصالح و مواد را از خود بدهد و روی آن مواد عمل کند. این قرارداد بین سفارش دهنده و سفارش پذیر،از جمله عقود مرکب است و ترکیبی است از اجاره عمل و بیع.”[۹]

 لکن معانی گوناگونی برای استصناع ذکر شده است:برخی استصناع را “توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معین دانسته اند؛که در این توافق نامه هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است. “[۱۰] و برخی به جای کلمه استصناع از عقد استصناع سخن به میان آورده و گفته اند:”مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت این است که کسی به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالاهایی را که می سازد،به ملکیّت اودر آورد؛در عین حال قراردادی میان این دو به امضاء می رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد.”[۱۱]

از تعاریف فوق چنین به نظر می‌رسد که توافق باید با صاحبان صنایع و صرفاً جهت ساخت کالا باشد؛ در حالی که همانگونه که گفتیم استصناع به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. بنابراین می‌توان گفت: استصناع علاوه بر ساخت کالا،ارائه خدمات مانند: طراحی یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی را نیز شامل می‌شود.

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع

       سؤالی که پیش می آید این است که آیا این عقد در چارچوب عقدهایی نظیر: بیع، اجاره، جعاله و… قرار می گیرد یا این که عقد مستقلی است؟

در این خصوص آیت ا… شاهرودی در مقاله ای تحت عنوان استصناع (سفارش ساخت کالا) به توجیهات پنجگانه برای صحت استصناع پرداخته و سپس هر یک از آنها را مورد نقد وبررسی قرار داده است. توجیهاتی که برای صحت استصناع بیان گردیده، عبارتست از:

۱٫استصناع،عقد مستقلی است که مانند دیگر عقود لازم برای دو طرف عقد الزام آور است.

۲٫استصناع، یکی از اقسام عقد بیع است.

۳٫استصناع، یکی از اقسام عقد اجاره یا شبه اجاره مانند جعاله است.

۴-استصناع، ترکیبی از چند عقد است.

۵-استصناع عقد نیست، بلکه امر به ساختن است به نحو تضمینی.

لکن ایشان با بیان وجوه فوق، به طریقی بر توجیهات خدشه وارد ساخته و توجیهی که بر اساس آن صحت عقد استصناع را می‌پذیرند،این است که آن را از عقد مستقل، خارج و در قالب عقد بیع قرار می‌دهند.[۱۲]

آیت ا…مؤمن قمی نیز در این خصوص مقاله ای ارائه نموده اند؛ که کلام ایشان را به طور مختصر نقل می‌کنیم:

“سفارش ساخت” سه قسم است:

۱-گاهی پس از گفتگوهای لازم میان طرفین قراردادی امضاء می شود که مطابق آن،سازنده مقداری از مصنوعات خود را به ازای قیمت مشخص به ملکیّت سفارش دهنده در می آورد و سفارش دهنده هم این ملکیّت را می پذیرد.در این صورت،تملیک و تملّک قطعی و بدون حالت انتظار صورت می گیرد.

در این مورد تفاوتی بین این قرارداد و بیع ملاحظه نمی شود؛جز این که کالای مورد معامله ساخته نشده و خریدار شرط کرده است که فروشنده آن را بسازد و تحویل دهد و انضمام این شرط باعث خارج شدن قرارداد از حقیقت آن؛ یعنی بیع نمی شود؛ به عبارتی اگر کالای مورد سفارش،موضوعی جزئی باشد، نظیر: سفارش ساخت کشتی مشخصی که مقداری از آن ساخته شده است،این سفارش در حقیقت فروختن کالای موجود است؛ مشروط بر این که مقدار باقی مانده بدان ضمیمه شود و این نوع معامله بیع است؛البتّه به شرط این که خصوصیّات مشخص باشد و سازنده، کشتی را با خصوصیّات معیّن به اتمام رساند.امّا اگر کالای مورد سفارش امری کلّی باشد،مصداقِ بیع سلم[۱۳] خواهد بود و باید تمام شرایط بیع سلم از جمله: دریافت قیمت، پیش از متفرق شدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد، در این قرارداد نیز موجود باشد.امّا اگر تمام قیمت در مجلس و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، لکن باعث باطل شدن این قسم از عقد نمی شود؛زیرا با صدق عنوان بیع بر این معامله و اطلاق آیه “اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”بر آن،حکم به صحت عقد می شود.

۲-موردی که میان سفارش دهنده و سازنده عقد قرارداد قطعی بسته می شود؛ مبنی بر این که سازنده،کالا رابسازد و پس از ساختن،آن را به سفارش دهنده بفروشد.این قسم بیع محسوب نمی شود؛ زیرا در این قرارداد تصریح شده که خرید و فروش پس از ساخت انجام شود؛

لکن این قسم مصداق قطعی بر عقد است و بر اساس سخن خداوند”اُوفوا بِالعقود” بر هر یک از طرفین قرارداد واجب است که به قرارداد و آنچه بدان ملتزم شده اند وفا کنند.[۱۴]

  ۳-دراین قسم، صرفاً مواعده ای میان طرفین صورت می گیرد و هیچ کدام به چیزی التزام نداده‌اند؛ بدون شک قرارداد بسته شده میان آنها توأم با اطمینان نیست و هر یک از طرفین آشکارا بیان کرده که ملزم نیست بر طبق این قرارداد عمل کند و هیچ دلیل شرعی هم وجود ندارد که هر دو یا یکی از آنها به بیش از آنچه توافق کرده اند، ملزم باشند. بنابراین قسم سوم بیع نیست.[۱۵]

    یکی از پژوهشگران[۱۶] در مقاله ای تحت عنوان اوراق بهادار استصناع(سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی، کلام آیت ا… مؤمن را بشرح ذیل قابل مناقشه دانسته است:

    “سخن آیت ا…مؤمن در خصوص قسم اول مبنی بر این که:”اگر تمام قیمت در مجلس عقد و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، امّا باعث باطل شدن آن نیز نمی‌شود؛ زیرا با صدق عنوان بیع بر آن، مشمول “اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”خواهد شد.” قابل تأمل است؛زیرا اگرموضوع بیع امر کلّی باشد و تمام قیمت در مجلس عقد پرداخت نشود،مورد از موارد خروج از عنوان سلم به شمار نمی رود؛ بلکه از موارد سلم است ولی به علت دارا نبودن شرایط صحت،عقد سلم باطل تلقی شده و احکام وضعی سلم بر آن بار نخواهد شد. نیز چنانچه موضوع بیع امرکلّی باشد و کالا در آینده تحویل داده شود،یا ثمن در مجلس عقد داده می شود که در این صورت بیع سلم صدق می کند و یا ثمن داده نمی‌شود که در این صورت بیع کالی به کالی[۱۷] می شود؛ که طبق نظر مشهور فقیهان باطل است. پس، چگونه می توان گفت: گر چه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند،لکن عقد صحیح خواهد بود و اطلاق “اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”بر آن بلامانع است.

این پژوهشگردر مقاله خویش سعی بر آن داشته که عقد استصناع را در جایگاه مصداقی از عقد جعاله تصحیح نماید.او بر اساس تعریفی که امام خمینی از جعاله بیان می دارد:

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
online pharmacy canada
شنبه 31 شهریور 1397 05:04 ب.ظ

Superb facts. Thanks a lot!
canada medication list drugs for sale in uk drugs for sale on internet order canadian prescriptions online canada medication canada viagra canadian online pharmacy canadian pharmacy no prescription trust pharmacy canada reviews canadian rx
buycialisky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:32 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis soft tabs for sale generic for cialis cialis 20 mg cost cialis for sale in europa wow cialis tadalafil 100mg can i take cialis and ecstasy buying cialis on internet online cialis cialis flussig trusted tabled cialis softabs
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:53 ق.ظ

Cheers! A good amount of knowledge.

rx cialis para comprar enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg effectiveness cialis lowest price cialis generico milano cialis 5 mg para diabeticos if a woman takes a mans cialis tadalafil generic venta cialis en espaa achat cialis en itali
trusted pharmacy canada scam
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:41 ب.ظ

Incredible tons of awesome facts!
legitimate canadian mail order pharmacies canada medication prices pharmacy canada canadian viagra canadian pharmacies stendra top rated canadian pharmacies online northwest pharmacies mail order canadian pharmaceuticals stocks aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale online
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:24 ب.ظ

Wow plenty of great facts.
cialis rezeptfrei sterreich order cialis from india enter site very cheap cialis cialis with 2 days delivery canadian cialis cialis tablets australia brand cialis generic cialis farmacias guadalajara ou trouver cialis sur le net order generic cialis online
cialisonl.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:50 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis tablets cialis online nederland if a woman takes a mans cialis calis how does cialis work cialis in sconto cialis canada on line cialis wir preise venta de cialis canada cialis for bph
http://viabiovit.com/viagra-vs-cialis-which-is-better.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:21 ق.ظ

Really a good deal of excellent info.
how can i get viagra online viagra tablets online where can you buy viagra over the counter buy genuine viagra how can i order viagra buy generic viagra australia honest place to buy viagra where can i buy viagra pills buying viagra online uk cheapest generic viagra uk
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:48 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of info.

cialis farmacias guadalajara cost of cialis per pill walgreens price for cialis female cialis no prescription cialis cipla best buy cialis tablets import cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis online cialis en 24 hora
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:21 ب.ظ

Nicely voiced certainly. .
buy cialis online cialis purchasing cialis for sale when will generic cialis be available cialis prices in england cialis kaufen cialis alternative cialis prezzo in linea basso cialis for sale in europa click here cialis daily uk
Viagra generika
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:55 ق.ظ

Really tons of superb tips.
where can i buy sildenafil online is buying viagra online legal price of viagra uk viagra buy viagra buy generic viagra uk order online pharmacy how to get viagra prescription buying online viagra buy generic viagra online uk next day delivery buying generic viagra online
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 08:34 ب.ظ

You actually stated that really well.
cialis generika cialis diario compra online prescriptions cialis enter site natural cialis cialis from canada cialis side effects dangers generic cialis at the pharmacy cialis ahumada buy name brand cialis on line cialis generico postepay
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:13 ب.ظ

With thanks, A good amount of info!

prescription doctor cialis deutschland cialis online cialis cuantos mg hay cialis dosage amounts cialis 5 mg funziona cialis sale online wow cialis tadalafil 100mg cialis super acti rx cialis para comprar can i take cialis and ecstasy
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:03 ق.ظ

Amazing posts. Thank you.
cialis kamagra levitra cialis per paypa buy cialis online generic low dose cialis sublingual cialis online prezzo cialis a buon mercato weblink price cialis generic cialis pill online cialis pills boards rx cialis para comprar
How do you grow?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:45 ق.ظ
Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how
so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 08:03 ب.ظ
I have been surfing online more than three hours as of late, but I never found any
attention-grabbing article like yours. It is pretty value enough for me.
In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the
net shall be a lot more useful than ever before.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 09:55 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up and
let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر