تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

پایان نامه بررسی قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-02:59 ب.ظ

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:

فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.

فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق     مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.

مبحث اول

مفاهیم

همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت         می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[۱]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۲] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۳] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۴]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۵] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus)  دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[۶]

در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [۷]

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [۸]

از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

راندم هاوس در تعریف مصونیت می گوید: «مصونیت بر معافیت از هر مسئولیت طبیعی یا عادی دلالت دارد»، در ادامه اضافه می کند که «مصونیت، مزیتی است که شخصی را به دلالت حیثیت و وصفی که خاص خود اوست، از ادای تکلیف و الزام معاف می دارد، تکلیف و الزامی که دیگران از قید آنها رها نتوانند شد؛ امتیازاتی که در حق شخصی (به خصوص خارجی) به رسمیت شناخته می شود و او را از شمول نظام حقوقی مشترک معاف می دارد».[۹]

داگ هامرشولد نیز سمت و سوی مزایا و مصونیت ها را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است: «مزایا در سمت و سوی حیثیت و اعتبار قرار دارد و مصونیت در سمت و سوی تضمین.  مصونیت تنها یک تضمین است.»[۱۰]

به عقیده پرنو، «مصونیت در حالتی است که شخص تابع قاعده حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن نباشد و مزایا در حالتی است که قاعده ای خاص حقوق داخلی، به جای قاعده معمولی قرار گیرد.» و در پایان این مبحث وی در مورد مزایا و مصونیت ها می افزاید: «روا نیست بیش از این در این قبیل  مسائل تامل کرد، مسلم این که تحقیق در تفکیک مزایا و مصونیت ها هیچ نتیجه ای عملی در بر ندارد.» [۱۱]

شارل روسو نیز در تعریف خود، مصداق های مصونیت نمایندگان را ذکر کرده است. وی می گوید: «مصونیت ها و مزایا به معنای دقیق کلمه یعنی عدم تعرض شخصی و مصونیت قضایی و معافیت های مالی و دیگر امتیازات و تسهیلات ساده مانند تسهیلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسریع انجام وظایف محوله موثر است.»

جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق، مصونیت را این چنین تعریف می نماید: « مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.»[۱۲]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:03 ب.ظ

With thanks, An abundance of content!

cialis 10mg prix pharmaci cialis great britain where cheapest cialis where to buy cialis in ontario cialis kaufen cialis generic tadalafil buy sialis tadalafil generic cialis 20 mg cut in half are there generic cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
we recommend cheapest cialis best generic drugs cialis female cialis no prescription cialis soft tabs for sale cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato miglior cialis generico india cialis 100mg cost online prescriptions cialis cialis online napol
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Perfectly expressed of course. .
cialis with 2 days delivery female cialis no prescription cialis per paypa prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg where do you buy cialis cialis for bph buying brand cialis online order a sample of cialis cialis name brand cheap
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:33 ب.ظ

Cheers! I like this.
cialis 20 mg effectiveness how much does a cialis cost female cialis no prescription cialis professional yohimbe buy cheap cialis in uk only here cialis pills side effects of cialis buy cialis safe site to buy cialis online il cialis quanto costa
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 10:43 ق.ظ

Regards! I appreciate this!
cost of cialis cvs cialis uk next day cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis sale online cialis 5mg prix wow cialis 20 cialis 5 effetti collaterali cialis alternative only now cialis for sale in us
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Amazing many of wonderful info.
achat cialis en suisse cialis great britain what is cialis enter site 20 mg cialis cost cialis canadian drugs we choice cialis pfizer india generic cialis pro cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage recommendations what is cialis
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:10 ق.ظ

Regards, Lots of material!

how do cialis pills work enter site very cheap cialis tadalafil generic acheter cialis kamagra best generic drugs cialis cialis generic tadalafil buy we recommend cialis best buy cialis 20 mg cost cialis 20mg cialis super acti
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 10:27 ب.ظ

You reported it adequately!
if a woman takes a mans cialis only best offers 100mg cialis cialis para que sirve generic cialis 20mg uk cialis canadian drugs try it no rx cialis how to buy cialis online usa safe dosage for cialis generic cialis pill online cialis price in bangalore
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 09:31 ق.ظ

You stated it effectively!
cialis cuantos mg hay cialis 5 mg schweiz we choice cialis uk cialis generika in deutschland kaufen cialis tablets online prescriptions cialis buy original cialis cialis tablets for sale cialis uk next day costo in farmacia cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:39 ب.ظ

Regards. Quite a lot of content!

wow cialis 20 calis cialis rezeptfrei only now cialis 20 mg wow look it cialis mexico cialis 20 mg cialis coupons we like it cialis soft gel cialis rezeptfrei we like it cialis price
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Cheers! Useful stuff.
tadalafil 20mg cialis generic availability cialis qualitat generic low dose cialis where to buy cialis in ontario cialis super kamagra only here cialis pills cialis online cialis name brand cheap generic cialis tadalafil
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Awesome material. Cheers.
cialis without a doctor's prescription we choice cialis uk cialis rezeptfrei compare prices cialis uk generico cialis mexico deutschland cialis online cialis 5mg prix cialis free trial cialis online deutschland we choice cialis pfizer india
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 10:10 ق.ظ

You've made your position very nicely.!
how to purchase cialis on line cialis daily dose generic cialis patent expiration cialis patentablauf in deutschland sublingual cialis online cialis sicuro in linea non 5 mg cialis generici we recommend cheapest cialis precios de cialis generico ou acheter du cialis pas cher
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:07 ب.ظ

Thanks a lot! Excellent information!
achat cialis en itali no prescription cialis cheap order a sample of cialis we like it safe cheap cialis acquistare cialis internet achat cialis en suisse tadalafil 20mg cialis with 2 days delivery prices for cialis 50mg calis
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Beneficial postings. Many thanks.
cialis 100mg suppliers cialis 5mg buy cialis sample pack we recommend cialis info cialis authentique suisse we like it cialis soft gel fast cialis online buy cialis sample pack cialis generico postepay tadalafil 20 mg
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:06 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of advice!

precios de cialis generico bulk cialis pastillas cialis y alcoho prix de cialis india cialis 100mg cost prices on cialis 10 mg viagra vs cialis only best offers 100mg cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis generika in deutschland kaufen
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:06 ق.ظ

You suggested that wonderfully.
cialis soft tabs for sale best generic drugs cialis generic cialis 20mg uk purchasing cialis on the internet how to buy cialis online usa cialis prezzo di mercato purchasing cialis on the internet cialis canada on line cialis ahumada only now cialis for sale in us
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 05:48 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of advice!

acheter cialis meilleur pri acquistare cialis internet comprar cialis 10 espa241a how do cialis pills work how much does a cialis cost we recommend cheapest cialis online cialis acquistare cialis internet generic cialis levitra how does cialis work
canadian pharmacy viagra brand
یکشنبه 1 مهر 1397 03:36 ب.ظ

Excellent posts. Kudos.
rx from canada canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy times canadian pharmaceuticals stocks buy viagrow pro drugstore online reviews canada pharmacies how safe are canadian online pharmacies most reliable canadian pharmacies canadian government approved pharmacies
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:22 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis coupons prix de cialis cialis 5 effetti collaterali cialis australia org generic cialis 20mg uk we choice cialis uk cialis tablets discount cialis prix de cialis generic cialis tadalafil
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:50 ب.ظ

You actually reported this perfectly.
prices for cialis 50mg we recommend cialis best buy tadalafil 20mg costo in farmacia cialis cialis pas cher paris cialis online nederland canada discount drugs cialis cialis savings card precios de cialis generico click here to buy cialis
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:34 ب.ظ

With thanks, A lot of info.

cialis herbs we choice free trial of cialis interactions for cialis no prescription cialis cheap cialis generico milano female cialis no prescription cialis generique cialis tablets australia rx cialis para comprar cialis generico online
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:52 ق.ظ

Useful data. Appreciate it!
buy viagra china can u buy viagra online usa viagra online purchase viagra online uk viagra buy viagra pharmacy viagra buy viagra online no prescription uk buy generic viagra online uk next day delivery where can i buy viagra safely online generic viagra uk online safe place to buy viagra online
kawanboni.com/where-can-i-buy-cialis-in-las-vegas.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:22 ق.ظ

Whoa quite a lot of superb knowledge.
warnings for cialis cialis professional from usa cialis en 24 hora effetti del cialis cialis reviews cialis 20 mg effectiveness cialis rezeptfrei sterreich import cialis non 5 mg cialis generici cialis generico milano
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:38 ب.ظ

Great postings. Thanks.
discount cialis cialis rckenschmerzen cialis farmacias guadalajara cialis generisches kanada we recommend cialis best buy cialis rezeptfrei sterreich the best site cialis tablets acheter du cialis a geneve cialis dosage recommendations where to buy cialis in ontario
Viagra generic
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:27 ق.ظ

Amazing knowledge. Appreciate it.
sildenafil sildenafil get a viagra prescription online sildenafil citrate tablets viagra usa online buy viagra without a prescription online viagra on prescription uk how to get viagra prescription online buy viagra buy viagra sildenafil best place to buy online viagra
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:37 ق.ظ

This is nicely said. .
only best offers 100mg cialis buy generic cialis legalidad de comprar cialis legalidad de comprar cialis are there generic cialis viagra vs cialis precios de cialis generico calis female cialis no prescription when will generic cialis be available
Can stretching help you grow taller?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:27 ب.ظ
It's amazing in support of me to have a website, which is useful in favor of
my know-how. thanks admin
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:38 ق.ظ
I am genuinely happy to read this blog posts which contains plenty of valuable facts,
thanks for providing such data.
http://briannegascoigne.blog.fc2.com/
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:07 ب.ظ
It's amazing to go to see this web page and reading the
views of all mates about this article, while I
am also eager of getting knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30