تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

پایان نامه بررسی قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:59 ب.ظ

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:

فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.

فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق     مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.

مبحث اول

مفاهیم

همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت         می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[۱]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[۲] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[۳] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[۴]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[۵] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus)  دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[۶]

در لغتنامه ای دیگر، مصونیت چنین تعریف شده است: « مصونیت عبارت است از معافیت یا برائت از بار مسئولیت، تکلیف، (قبول) منصب یا مقام، مالیات و عوارض، محکومیت، خدمت، بخصوص وقتی قانون به شخصی یا دسته و صنفی از اشخاص اعطا کند.» [۷]

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل هم مصونیت را تعریف اینچنین تعریف کرده است: «مصونیت، امتیاز، حق یا قدرتی بیش از آن میزانی است که حقوق مشترک به نفع دیگران فراهم می آورد و یا بیش از آنچه به رسمیت شناخته است. در معنایی وسیع، این کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتیازاتی اطلاق شده که دولت محل ماموریت و میزبان باید در حق ماموران دیپلماتیک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتیازات، مصونیت هایی برای آنها به وجود آورد.» [۸]

از بین تعاریفی که حقوقدانان از مصونیت در شاخه های علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاریف مجمل و گویای برخی از آنان اشاره می کنیم:

راندم هاوس در تعریف مصونیت می گوید: «مصونیت بر معافیت از هر مسئولیت طبیعی یا عادی دلالت دارد»، در ادامه اضافه می کند که «مصونیت، مزیتی است که شخصی را به دلالت حیثیت و وصفی که خاص خود اوست، از ادای تکلیف و الزام معاف می دارد، تکلیف و الزامی که دیگران از قید آنها رها نتوانند شد؛ امتیازاتی که در حق شخصی (به خصوص خارجی) به رسمیت شناخته می شود و او را از شمول نظام حقوقی مشترک معاف می دارد».[۹]

داگ هامرشولد نیز سمت و سوی مزایا و مصونیت ها را مورد بررسی قرار داده و عنوان کرده است: «مزایا در سمت و سوی حیثیت و اعتبار قرار دارد و مصونیت در سمت و سوی تضمین.  مصونیت تنها یک تضمین است.»[۱۰]

به عقیده پرنو، «مصونیت در حالتی است که شخص تابع قاعده حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن نباشد و مزایا در حالتی است که قاعده ای خاص حقوق داخلی، به جای قاعده معمولی قرار گیرد.» و در پایان این مبحث وی در مورد مزایا و مصونیت ها می افزاید: «روا نیست بیش از این در این قبیل  مسائل تامل کرد، مسلم این که تحقیق در تفکیک مزایا و مصونیت ها هیچ نتیجه ای عملی در بر ندارد.» [۱۱]

شارل روسو نیز در تعریف خود، مصداق های مصونیت نمایندگان را ذکر کرده است. وی می گوید: «مصونیت ها و مزایا به معنای دقیق کلمه یعنی عدم تعرض شخصی و مصونیت قضایی و معافیت های مالی و دیگر امتیازات و تسهیلات ساده مانند تسهیلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسریع انجام وظایف محوله موثر است.»

جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی حقوق، مصونیت را این چنین تعریف می نماید: « مصونیت وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.»[۱۲]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Natural Biogenics Forskolin Reviews
جمعه 4 مرداد 1398 08:52 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little
research on this. And he actually bought me lunch simply because I stumbled upon it for
him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your web
site.
KetoCharge Plus
جمعه 4 مرداد 1398 05:42 ب.ظ
I am perpetually thought about this, thanks for posting.
Le Peau Organics
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:12 ق.ظ
Hello, I think your blog might be having browser compatibility
issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a
quick heads up! Other then that, awesome blog!
cialis 20mg coupon
دوشنبه 3 تیر 1398 03:34 ق.ظ

Amazing data. Appreciate it.
usa cialis online cialis 5 mg schweiz safe dosage for cialis order generic cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis side effects dangers cialis sans ordonnance cialis canada on line cialis 20 mg cost cialis pas cher paris
200 cialis coupon
یکشنبه 2 تیر 1398 11:40 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
pastillas cialis y alcoho cialis canadian drugs purchase once a day cialis tadalafil generic look here cialis cheap canada cialis super acti safe dosage for cialis generic cialis at walmart cialis official site cialis daily
http://endedi.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:58 ب.ظ

Thank you! I like it.
india cialis 100mg cost cialis generico in farmacia cialis therapie brand cialis generic cialis sale online calis prescription doctor cialis cialis bula cialis arginine interactio safe site to buy cialis online
http://dearusri.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:06 ق.ظ

Perfectly voiced certainly. .
where cheapest cialis buy generic cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis cipla best buy cialis efficacit cialis 50 mg soft tab tadalafil 20 mg when can i take another cialis cialis 5 mg effetti collateral tadalafil tablets
cialis from walmart
جمعه 31 خرداد 1398 12:10 ب.ظ

You suggested this very well.
200 cialis coupon buy cialis cheap 10 mg recommended site cialis kanada cialis price thailand cialis for sale how to buy cialis online usa sialis acheter cialis kamagra click here cialis daily uk cialis generique
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:30 ب.ظ

Thanks a lot! Loads of forum posts!

cialis generico online cialis generic availability cialis usa cost cialis cuantos mg hay cialis prezzo al pubblico calis sialis purchase once a day cialis we choice cialis pfizer india order a sample of cialis
cost of cialis 20 mg tablets
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:07 ق.ظ

Lovely info, With thanks!
buy cialis cheap 10 mg prices on cialis 10 mg usa cialis online free generic cialis cialis 5mg only best offers 100mg cialis cialis rckenschmerzen cialis side effects dangers cialis online holland pastillas cialis y alcoho
cialis pills pictures
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:22 ق.ظ

Superb facts. Kudos!
cialis official site cialis generic tadalafil buy buy cialis purchase once a day cialis only now cialis for sale in us venta cialis en espaa viagra vs cialis viagra cialis levitra when will generic cialis be available cialis generico milano
cialis uk next day
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:51 ب.ظ

Tips certainly regarded..
only now cialis 20 mg cialis flussig legalidad de comprar cialis only best offers 100mg cialis cialis prices in england prescription doctor cialis cialis canada on line cialis side effects dangers cialis generisches kanada cialis online deutschland
order cialis with prescription
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:47 ق.ظ

Fine stuff. Regards.
cialis generico in farmacia cialis usa cost cialis with 2 days delivery buying cialis on internet cilas side effects of cialis preis cialis 20mg schweiz cialis from canada dose size of cialis if a woman takes a mans cialis
buy cialis where
جمعه 24 خرداد 1398 05:34 ق.ظ

You said that exceptionally well.
tadalafil cialis 20mg preis cf cialis prezzo di mercato prices for cialis 50mg achat cialis en itali look here cialis cheap canada cialis tablets for sale cialis sale online cialis canada preis cialis 20mg schweiz
http://quiknicsio.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:26 ب.ظ

Whoa a good deal of terrific information.
we use it 50 mg cialis dose cialis 200 dollar savings card generic cialis cialis lowest price cialis pills in singapore the best site cialis tablets deutschland cialis online click now cialis from canada cialis patentablauf in deutschland cialis mit grapefruitsaft
where to buy cialis over the counter
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:52 ق.ظ

Factor effectively used!!
opinioni cialis generico miglior cialis generico online prescriptions cialis cialis tadalafil cialis et insomni rezeptfrei cialis apotheke buy name brand cialis on line when will generic cialis be available cialis e hiv we choice cialis uk
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
click here cialis daily uk best generic drugs cialis tadalafil 20mg fast cialis online click here to buy cialis generic cialis levitra prices on cialis 10 mg cialis without a doctor's prescription cialis online order cialis from india
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:12 ق.ظ

Well spoken indeed. .
cialis therapie buy cialis uk no prescription only now cialis for sale in us buy cialis wow cialis 20 generic cialis fast cialis online cialis for sale south africa acquistare cialis internet does cialis cause gout
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ب.ظ

Fantastic stuff. Many thanks.
generic cialis at the pharmacy viagra or cialis tadalafil generic acquistare cialis internet fast cialis online we recommend cheapest cialis cialis 100mg suppliers where cheapest cialis cialis uk next day brand cialis generic
prezzo viagra generico in farmacia
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
http://www.ilcervellone.it/summertour/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:50 ب.ظ
ブランド シャネル時計コピー、ブランド ロレックス時計コピー、ブランド フランク?ミュラー時計コピー
https://www.mbusc.com.au/member-login
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:50 ب.ظ
財布販売専門店
https://indian-coins.com/faqs
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 06:49 ب.ظ
時計コピー人気no.1激安専門店-伊藤宝飾
http://tumorzentrum-zwickau.de/inhalt/geschichte
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:40 ب.ظ
ブランドコピー販売,スーパーコピーブランド通販
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:03 ب.ظ

With thanks, An abundance of content!

cialis 10mg prix pharmaci cialis great britain where cheapest cialis where to buy cialis in ontario cialis kaufen cialis generic tadalafil buy sialis tadalafil generic cialis 20 mg cut in half are there generic cialis
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
we recommend cheapest cialis best generic drugs cialis female cialis no prescription cialis soft tabs for sale cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato miglior cialis generico india cialis 100mg cost online prescriptions cialis cialis online napol
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Perfectly expressed of course. .
cialis with 2 days delivery female cialis no prescription cialis per paypa prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg where do you buy cialis cialis for bph buying brand cialis online order a sample of cialis cialis name brand cheap
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:33 ب.ظ

Cheers! I like this.
cialis 20 mg effectiveness how much does a cialis cost female cialis no prescription cialis professional yohimbe buy cheap cialis in uk only here cialis pills side effects of cialis buy cialis safe site to buy cialis online il cialis quanto costa
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 10:43 ق.ظ

Regards! I appreciate this!
cost of cialis cvs cialis uk next day cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis sale online cialis 5mg prix wow cialis 20 cialis 5 effetti collaterali cialis alternative only now cialis for sale in us
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Amazing many of wonderful info.
achat cialis en suisse cialis great britain what is cialis enter site 20 mg cialis cost cialis canadian drugs we choice cialis pfizer india generic cialis pro cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage recommendations what is cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30