تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:01 ب.ظ

وجود ضرر

     هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد و اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند، مسئولیتی برای جبران نیز ایجاد نمی شود، چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۰ در مقام بیان ارکان دعوی مطالبه خسارت بیان داشته است «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» همچنین در ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است. موضوع مسئولیت مدنی، مجازات مرتکب تقصیر نیست. جبران خسارت ناشی از آن است با وجود این در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است مانند مطالبه وجه التزام که در قرارداد شرط شده باشد که مستلزم اثبات ضرر نیست و یا خسارت تأخیر تأدیه که به حکم قانون تعیین شده است.[۱]

      هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است، بنابراین این ضرر اعم از ضررهای مادی، معنوی و بدنی است.[۲]

     هر چند قانون به ضرر معنوی اشاره کرده است ولی در عمل، محاکم به ندرت در خصوص ضررهای معنوی رأی صادر می کنند. اما از شرایط ضرر وارده این است که مسلم و بی واسطه باشد و ضرر احتمالی و غیرمستقیم را نمی توان مطالبه کرد چنانچه قانون ضرر ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند[۳] و این ضرر باید جبران نشده باشد و اگر قبلاً جبران شده باشد موردی برای مطالبه باقی نمی ماند و دعوی خواهان استماع نمی شود.

 ب: ارتکاب فعل زیانبار

     رکن دیگر مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار است و این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی، ورود ضرر را ناشایسته بداند[۴].

     در قانون ایران در ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است. یعنی اگر فعل با جواز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت وارد ناشی از آن نیست. کسی که با حکم دادگاه اقدام به تخریب یک ساختمان می نماید، نمی توان او را از باب خسارت وارده مسئول قرار داد. در اینجا منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و قانون شامل تمامی قوانین موضوعه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و دستور شفاهی پلیس نیز می گردد. قواعد و مقررات عرفی نیز داخل قانون به معنای اعم قرار می گیرند، بنابراین همان طور که نقض یک قاعده ی قانونی تقصیر به شمار می رود، نقض قواعد عرفی نیز تجاوز محسوب می شود و در صورت زیانبار بودن مسئولیت آفرین است.[۵]

     علاوه بر جواز قانونی، دفاع مشروع نیز از عواملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنانچه در ماده ۱۵ ق مسئولیت مدنی آمده است کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد «در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره شده است».

     فعل زیانبار ممکن است فعل مادی مثبت باشد و یا ترک فعل مثل کسی که در نگهداری حیوانش کوتاهی می کند و موجب خسارت می شود. غیر قانونی بودن فعل در تمامی مسائل و موضوعات حتی در مورد صغیر ممیز و غیر ممیز نیز لازم است. در این خصوص برخی حقوقدانان گفته اند: «در صورتی محجور مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت در مورد صغیر ممیز به معنی تقصیر است اما در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون به این معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد».[۶]

     در اینجا به ذات عمل توجه می شود که ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد، بنابراین در مورد اتلاف نیز که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال دیگری نوعاً نامشروع است و عمل نامشروع تلقی می گردد و موجب مسئولیت می شود اگر چه مستند به تقصیر نباشد بنابراین این که فعل زیانبار باید نامشروع و غیرمجاز باشد به معنی تقصیر نیست بلکه به این معنا می باشد که فعل زیانبار بدون جواز قانونی بوده و نوعاً نامشروع باشد

ج:‌ رابطه سببیت

     رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. درتوضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفاً رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر (فعل و ترک فعل) نمی بود، قطعاً ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق به عنوان یک قاعده عقلائی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلافی درآن نیست، ولی استثنائاتی در آن وجود دارد. رابطه سببیت علاوه بر اینکه، ایجاد مسئولیت می کند، قلمرو مسئولیت را نیز مشخص می کند. احراز رابطه سببیت، در موردی که، یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبط بوده و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، لذا تعیین مسئول و احراز رابطه سببیت عمل دشواری است.    دشواری احراز رابطه سببیت در تعدد اسباب باعث ارائه نظریاتی از جانب اهل فن شده است که در حقوق ایران، تأثیر این نظریه ها را در قوانین موضوعه شاهد هستیم و مهمترین آنها، نظریه سبب متعارف و اصلی است که ماده ‎۳۳۲ قانون مدنی بیانگر آن است. در حقوق فرانسه، مصر و لبنان، بدواً تئوری برابری اسباب و شرایط پذیرفته شده، ولی بعداً به نظریه سبب متعارف و اصلی روی آورده اند. باتوجه به قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» اثبات رابطه سببیت با مدعی است. بعد از اثبات رابطه سببیت توسط خواهان دعوی، خوانده می تواند ثابت نماید که این رابطه ظاهری بوده و خسارت وارده توسط اسباب خارجی بوجود آمده است، که این اسباب خارجی می تواند حوادث غیر مترقبه، تقصیر ثالث و یا تقصیر زیان دیده باشد. با توجه به اینکه مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است و رابطه سببیت رکن حیاتی ضمان قهری و مسئولیت مدنی غیر قراردادی است، بهتر بود قانونگذار ایران، ماده ای را در این خصوص وضع می کرد و در آن از «رابطه سببیت در مسئولیت مدنی»  یاد می نمود. در خصوص تقارن اسباب حکمی در قوانین ایران دیده نمی شود و بهتر است با وضع ماده ای تکلیف این مسأله روشن شود. در خصوص سبب متناوب نیز بهتر است ماده ای تنظیم شود.

     برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار یا ترک فعل رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. در علم فلسفه و سایر علوم، جستجوی علت به منظور نسبت دادن پدیده ای معلوم به مبنا و دلیل نامعلوم آن است، در حالی که در بحث ما احراز رابطه علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت است. اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.

در هر حال رابطه میان سبب و ضرر باید حاوی دو شرایط اساسی باشد:

۱- مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.

۲- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند. مثلاً اگر در اثر غفلت راننده، اتومبیل روشن بماند و شخص آن را سرقت کند سهل انگاری راننده را نمی توان سبب قلمداد کرد چون متکی به عقل نبوده و یک سبب مستقیم نیست چنانچه ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م نیز اشاره به رابطه سببیت دارد.

     در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آن را نیز قانون صراحتاً متعرض نشده ولی این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی مواد (۳۲۸ الی ۳۳۵) و مواردی از این قانون نظیر ماده ۶۶۶ و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م استنباط می شود.

     در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است : «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». دقت در این ماده حاکی از آن است که برای تحقق اتلاف باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر، رابطه علیت مستقیم باشد (مانند شکستن پنجره). در ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مورد تسبیب نیز این رابطه به نحو غیرمستقیم می باشد که مبین رابطه سببیت است. همچنین در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» که در این ماده پذیرش دعوای مطالبه خسارت را منوط به وجود رابطه سببیت دانسته و قید« بلاواسطه ناشی از» حاکی از آن است در مسئولیت های قراردادی، رکن اصلی ایجاد مسئولیت رابطه سببیت بین ضرر و فعل عامل زیان است و در مسئولیت قهری به طریق اولی رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت نیاز است. رابطه سببیت به لحاظ بداهت و روشنی موضوع در قانون تعریف نشده است.

     دیوان عالی کشور در تعریف رابطه سببیت آورده است: «اگر شخصی مرتکب آن نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید.»[۷]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://radioram.pl/tags/2348/Sting
جمعه 16 آذر 1397 08:23 ق.ظ
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too magnificent.
I actually like what you have acquired here, really like what
you are stating and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it wise.
I can not wait to read far more from you. This is
actually a wonderful site.
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:53 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
wow look it cialis mexico cialis 5mg prix cialis sans ordonnance cialis farmacias guadalajara purchasing cialis on the internet price cialis best compare prices cialis uk we recommend cialis best buy cialis 20 mg effectiveness cialis pas cher paris
http://hej.mielec.pl/pl/11_wiadomosci/49270_awantura_w_navigatorze_zniewa_y_policjanta.html
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:03 ب.ظ
Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis rckenschmerzen pastillas cialis y alcoho fast cialis online click now cialis from canada precios cialis peru get cheap cialis cialis uk canadian cialis warnings for cialis tadalafil tablets
http://radiowroclaw.pl/articles/view/81951/Zmiany-w-sztabie-szkoleniowym-pilkarskiego-Zaglebia-Lubin
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:50 ق.ظ
When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever
a comment is added I recieve four emails with the same comment.

Is there a way you are able to remove me from that service?

Thanks!
lubin
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:50 ب.ظ
Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will
be tweeting this to my followers! Wonderful blog and superb design and style.
http://www.kwidzyn1.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:27 ب.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also pay a
quick visit this webpage on regular basis to take updated from
latest reports.
http://www.szubin24.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:36 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter
stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly
the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
http://em.kielce.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:42 ب.ظ
I do agree with all the ideas you've introduced in your post.
They are very convincing and can definitely work.
Nonetheless, the posts are very short for newbies.
May you please prolong them a bit from next time?
Thank you for the post.
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Many thanks. A good amount of postings.

dose size of cialis comprar cialis navarr buy original cialis legalidad de comprar cialis il cialis quanto costa il cialis quanto costa buy generic cialis cialis cipla best buy tadalafilo bulk cialis
http://tygodnik.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:49 ق.ظ
Wow, awesome weblog format! How long have you ever been blogging for?

you made blogging glance easy. The full glance
of your web site is excellent, let alone the content material!
http://wiadomosci.pless.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:46 ق.ظ
hi!,I like your writing so a lot! percentage we be in contact extra approximately your post on AOL?
I require an expert on this space to unravel my problem.

Maybe that's you! Taking a look ahead to peer you.
http://www.echotygodnik.info
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:01 ق.ظ
I have read so many articles concerning the blogger lovers except this article is in fact a good paragraph, keep it up.
http://www.tvzachod.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:50 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your blog.
You have some really great articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off,
I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.

Please shoot me an email if interested. Many thanks!
http://tarnowska.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:08 ق.ظ
I used to be recommended this website by my cousin. I am no longer sure
whether this post is written via him as no one else recognise
such specific about my problem. You're amazing! Thank you!
http://kartuzy.info
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:14 ق.ظ
Great website. Plenty of useful information here.

I'm sending it to several buddies ans also sharing in delicious.
And certainly, thank you for your sweat!
http://www.kociewiak.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:41 ق.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and
actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never
seem to get anything done.
http://www.kociewiak.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:41 ق.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Taking a few
minutes and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never seem
to get anything done.
http://krotoszynska.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:39 ق.ظ
Thanks very nice blog!
http://www.tychy.info
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:32 ق.ظ
Hi there to every single one, it's actually a pleasant for me to go to see this
site, it includes priceless Information.
https://www.epiotrkow.pl
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:34 ق.ظ
Can I just say what a relief to discover somebody that really knows what they're talking about on the net.

You certainly understand how to bring a problem to light and make it
important. More and more people really need to read this
and understand this side of the story. I was surprised you aren't more popular because you certainly possess
the gift.
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:33 ق.ظ

You actually revealed this well!
miglior cialis generico safe dosage for cialis click now cialis from canada cialis prezzo di mercato cialis sans ordonnance click here to buy cialis viagra vs cialis buy online cialis 5mg cialis professional from usa generico cialis mexico
http://m.kartuzy.info
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:26 ق.ظ
Hi there would you mind stating which blog platform you're
using? I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a
tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
and I'm looking for something completely unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 01:34 ب.ظ

Cheers! Awesome information.
cialis pills in singapore generic cialis levitra cialis coupons how to buy cialis online usa tadalafil 20 mg cialis ahumada cialis et insomni buy original cialis try it no rx cialis cialis daily reviews
2700 zł brutto
سه شنبه 13 آذر 1397 09:13 ق.ظ
My coder is trying to persuade me to move to
.net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be really appreciated!
2100 zł brutto
سه شنبه 13 آذر 1397 04:46 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came
to “return the favor”.I'm trying to find things to
enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!
buy tadalafil online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:07 ق.ظ

Thanks, I value it!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg generic cialis in vietnam cialis e hiv low cost cialis 20mg side effects of cialis ou trouver cialis sur le net generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne we like it cialis price
kalkulator brutto-netto
دوشنبه 12 آذر 1397 05:15 ب.ظ
Undeniably believe that that you stated. Your favorite reason seemed to be at the net the simplest thing
to remember of. I say to you, I definitely get annoyed while folks consider concerns that they just do not understand about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out
the entire thing with no need side effect , people can take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
2300 zł brutto
دوشنبه 12 آذر 1397 05:02 ب.ظ
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was
super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your
blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm
still new to everything. Do you have any helpful hints for
inexperienced blog writers? I'd definitely appreciate it.
kalkulator brutto-netto
دوشنبه 12 آذر 1397 01:47 ب.ظ
Hello everyone, it's my first visit at this web site, and post
is in fact fruitful for me, keep up posting these articles.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30