تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:01 ب.ظ

وجود ضرر

     هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد و اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند، مسئولیتی برای جبران نیز ایجاد نمی شود، چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۰ در مقام بیان ارکان دعوی مطالبه خسارت بیان داشته است «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» همچنین در ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است. موضوع مسئولیت مدنی، مجازات مرتکب تقصیر نیست. جبران خسارت ناشی از آن است با وجود این در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است مانند مطالبه وجه التزام که در قرارداد شرط شده باشد که مستلزم اثبات ضرر نیست و یا خسارت تأخیر تأدیه که به حکم قانون تعیین شده است.[۱]

      هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است، بنابراین این ضرر اعم از ضررهای مادی، معنوی و بدنی است.[۲]

     هر چند قانون به ضرر معنوی اشاره کرده است ولی در عمل، محاکم به ندرت در خصوص ضررهای معنوی رأی صادر می کنند. اما از شرایط ضرر وارده این است که مسلم و بی واسطه باشد و ضرر احتمالی و غیرمستقیم را نمی توان مطالبه کرد چنانچه قانون ضرر ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند[۳] و این ضرر باید جبران نشده باشد و اگر قبلاً جبران شده باشد موردی برای مطالبه باقی نمی ماند و دعوی خواهان استماع نمی شود.

 ب: ارتکاب فعل زیانبار

     رکن دیگر مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار است و این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی، ورود ضرر را ناشایسته بداند[۴].

     در قانون ایران در ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است. یعنی اگر فعل با جواز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت وارد ناشی از آن نیست. کسی که با حکم دادگاه اقدام به تخریب یک ساختمان می نماید، نمی توان او را از باب خسارت وارده مسئول قرار داد. در اینجا منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و قانون شامل تمامی قوانین موضوعه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و دستور شفاهی پلیس نیز می گردد. قواعد و مقررات عرفی نیز داخل قانون به معنای اعم قرار می گیرند، بنابراین همان طور که نقض یک قاعده ی قانونی تقصیر به شمار می رود، نقض قواعد عرفی نیز تجاوز محسوب می شود و در صورت زیانبار بودن مسئولیت آفرین است.[۵]

     علاوه بر جواز قانونی، دفاع مشروع نیز از عواملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنانچه در ماده ۱۵ ق مسئولیت مدنی آمده است کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد «در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره شده است».

     فعل زیانبار ممکن است فعل مادی مثبت باشد و یا ترک فعل مثل کسی که در نگهداری حیوانش کوتاهی می کند و موجب خسارت می شود. غیر قانونی بودن فعل در تمامی مسائل و موضوعات حتی در مورد صغیر ممیز و غیر ممیز نیز لازم است. در این خصوص برخی حقوقدانان گفته اند: «در صورتی محجور مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت در مورد صغیر ممیز به معنی تقصیر است اما در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون به این معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد».[۶]

     در اینجا به ذات عمل توجه می شود که ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد، بنابراین در مورد اتلاف نیز که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال دیگری نوعاً نامشروع است و عمل نامشروع تلقی می گردد و موجب مسئولیت می شود اگر چه مستند به تقصیر نباشد بنابراین این که فعل زیانبار باید نامشروع و غیرمجاز باشد به معنی تقصیر نیست بلکه به این معنا می باشد که فعل زیانبار بدون جواز قانونی بوده و نوعاً نامشروع باشد

ج:‌ رابطه سببیت

     رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. درتوضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفاً رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر (فعل و ترک فعل) نمی بود، قطعاً ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق به عنوان یک قاعده عقلائی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلافی درآن نیست، ولی استثنائاتی در آن وجود دارد. رابطه سببیت علاوه بر اینکه، ایجاد مسئولیت می کند، قلمرو مسئولیت را نیز مشخص می کند. احراز رابطه سببیت، در موردی که، یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبط بوده و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، لذا تعیین مسئول و احراز رابطه سببیت عمل دشواری است.    دشواری احراز رابطه سببیت در تعدد اسباب باعث ارائه نظریاتی از جانب اهل فن شده است که در حقوق ایران، تأثیر این نظریه ها را در قوانین موضوعه شاهد هستیم و مهمترین آنها، نظریه سبب متعارف و اصلی است که ماده ‎۳۳۲ قانون مدنی بیانگر آن است. در حقوق فرانسه، مصر و لبنان، بدواً تئوری برابری اسباب و شرایط پذیرفته شده، ولی بعداً به نظریه سبب متعارف و اصلی روی آورده اند. باتوجه به قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» اثبات رابطه سببیت با مدعی است. بعد از اثبات رابطه سببیت توسط خواهان دعوی، خوانده می تواند ثابت نماید که این رابطه ظاهری بوده و خسارت وارده توسط اسباب خارجی بوجود آمده است، که این اسباب خارجی می تواند حوادث غیر مترقبه، تقصیر ثالث و یا تقصیر زیان دیده باشد. با توجه به اینکه مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است و رابطه سببیت رکن حیاتی ضمان قهری و مسئولیت مدنی غیر قراردادی است، بهتر بود قانونگذار ایران، ماده ای را در این خصوص وضع می کرد و در آن از «رابطه سببیت در مسئولیت مدنی»  یاد می نمود. در خصوص تقارن اسباب حکمی در قوانین ایران دیده نمی شود و بهتر است با وضع ماده ای تکلیف این مسأله روشن شود. در خصوص سبب متناوب نیز بهتر است ماده ای تنظیم شود.

     برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار یا ترک فعل رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. در علم فلسفه و سایر علوم، جستجوی علت به منظور نسبت دادن پدیده ای معلوم به مبنا و دلیل نامعلوم آن است، در حالی که در بحث ما احراز رابطه علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت است. اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.

در هر حال رابطه میان سبب و ضرر باید حاوی دو شرایط اساسی باشد:

۱- مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.

۲- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند. مثلاً اگر در اثر غفلت راننده، اتومبیل روشن بماند و شخص آن را سرقت کند سهل انگاری راننده را نمی توان سبب قلمداد کرد چون متکی به عقل نبوده و یک سبب مستقیم نیست چنانچه ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م نیز اشاره به رابطه سببیت دارد.

     در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آن را نیز قانون صراحتاً متعرض نشده ولی این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی مواد (۳۲۸ الی ۳۳۵) و مواردی از این قانون نظیر ماده ۶۶۶ و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م استنباط می شود.

     در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است : «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». دقت در این ماده حاکی از آن است که برای تحقق اتلاف باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر، رابطه علیت مستقیم باشد (مانند شکستن پنجره). در ماده ۳۳۱ قانون مدنی در مورد تسبیب نیز این رابطه به نحو غیرمستقیم می باشد که مبین رابطه سببیت است. همچنین در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» که در این ماده پذیرش دعوای مطالبه خسارت را منوط به وجود رابطه سببیت دانسته و قید« بلاواسطه ناشی از» حاکی از آن است در مسئولیت های قراردادی، رکن اصلی ایجاد مسئولیت رابطه سببیت بین ضرر و فعل عامل زیان است و در مسئولیت قهری به طریق اولی رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت نیاز است. رابطه سببیت به لحاظ بداهت و روشنی موضوع در قانون تعریف نشده است.

     دیوان عالی کشور در تعریف رابطه سببیت آورده است: «اگر شخصی مرتکب آن نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید.»[۷]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://www.epiotrkow.pl
سه شنبه 1 آبان 1397 04:21 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but
your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the
future. Cheers
http://www.kociewiak.pl
سه شنبه 1 آبان 1397 05:28 ق.ظ
I enjoy reading through a post that will make men and women think.
Also, thank you for allowing me to comment!
https://www.bydgoszcz.com
سه شنبه 1 آبان 1397 05:19 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I am going to
return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide others.
https://www.bydgoszcz.com
سه شنبه 1 آبان 1397 05:19 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I am going to return yet again since i have bookmarked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and
continue to guide others.
http://em.kielce.pl
پنجشنبه 26 مهر 1397 01:36 ب.ظ
First of all I want to say superb blog! I had a quick question that I'd like to ask if you don't mind.
I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts
prior to writing. I've had a tough time clearing my
mind in getting my ideas out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
Thanks!
تسدید قروض
پنجشنبه 26 مهر 1397 05:44 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be
running off the screen in Internet explorer. I'm not sure
if this is a format issue or something to do with web browser
compatibility but I figured I'd post to let you know. The layout look great though!
Hope you get the problem resolved soon. Kudos
moringa para la diabetes
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:20 ب.ظ
This excellent website definitely has all of the information and facts I
needed concerning this subject and didn't know who to ask.
generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:24 ق.ظ

Whoa a good deal of superb information.
buy levitra generic buy levitra online levitra online levitra 20 mg generic levitra buy levitra online levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra online vardenafil
Deseo
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:02 ب.ظ
Maintain the good job and bringing in the crowd!
Member XXL
چهارشنبه 18 مهر 1397 06:59 ب.ظ
Thanks, this site is really valuable.
http://paraagrandarelpenees.ovh/para-aumentar-el-pene.html
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:23 ق.ظ
I like this site - its so usefull and helpfull.
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 10:25 ب.ظ
When someone writes an article he/she retains the thought of
a user in his/her mind that how a user can be aware of
it. Thus that's why this post is amazing. Thanks!
2800 zł brutto
سه شنبه 17 مهر 1397 10:14 ب.ظ
I pay a visit daily some web sites and sites to read
articles or reviews, however this webpage provides feature based writing.
kalkulator brutto-netto
سه شنبه 17 مهر 1397 05:11 ب.ظ
Hello! I could have sworn I've visited this web site before but after going through many of
the articles I realized it's new to me. Anyways, I'm certainly pleased I found it and
I'll be book-marking it and checking back often!
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 12:31 ب.ظ
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!
Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys to blogroll.
kalkulator brutto-netto
سه شنبه 17 مهر 1397 10:39 ق.ظ
Hello there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.

Thank you for sharing!
2500 zł brutto
سه شنبه 17 مهر 1397 08:55 ق.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space .

Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
Reading this info So i am satisfied to express that I've an incredibly
excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
I so much certainly will make sure to don?t fail to remember this site and provides it a glance on a continuing basis.
kalkulator brutto-netto
سه شنبه 17 مهر 1397 08:00 ق.ظ
If you wish for to get a good deal from this piece of writing then you have to apply these strategies to your won blog.
kalkulator brutto-netto
سه شنبه 17 مهر 1397 03:48 ق.ظ
Awesome post.
comedone
یکشنبه 15 مهر 1397 03:53 ب.ظ
Extremely individual friendly site. Immense info
readily available on few gos to.
http://alargamiento-de-pene.eu/maca-peruana.html
یکشنبه 15 مهر 1397 11:12 ق.ظ
thank a lot for your website it helps a great deal.
máy làm mát
پنجشنبه 12 مهر 1397 07:07 ب.ظ
I just could not leave your website before suggesting that I actually loved the usual info an individual provide for your visitors?
Is going to be back often to check out new posts
hvordan slanke seg fort
پنجشنبه 12 مهر 1397 05:12 ب.ظ
Wonderful page, Continue the useful work. Thanks a ton!
Anabolic Rx26
پنجشنبه 12 مهر 1397 04:57 ب.ظ
Terrific page, Keep up the wonderful work. Thanks for your
time!
Beast Gel ¿Dónde Comprarlo
پنجشنبه 12 مهر 1397 02:03 ب.ظ
Great internet site! It looks really good! Maintain the great job!
http://pastiglieperdimagrire-2018.eu/
پنجشنبه 12 مهر 1397 01:03 ب.ظ
Great looking internet site. Think you did
a great deal of your very own html coding.
gå ner 10 kg snabbt
پنجشنبه 12 مهر 1397 05:53 ق.ظ
Sustain the awesome work !! Lovin' it!
TestX Core Effekte
پنجشنبه 12 مهر 1397 05:48 ق.ظ
You've gotten fantastic stuff at this point.
TestX Core
پنجشنبه 12 مهر 1397 04:41 ق.ظ
I enjoy browsing your internet site. Many thanks!
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 06:34 ق.ظ

Regards. I value this!
low cost cialis 20mg free cialis cialis 20 mg effectiveness precios cialis peru cialis generico postepay if a woman takes a mans cialis tadalafilo cialis 10 doctissimo only now cialis 20 mg cialis rckenschmerzen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30