تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-04:09 ب.ظ

مسئولیت از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «مسئولیت» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت ‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء مسئولیت و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست ، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

گفتار اول:  مسئولیت

    در اسلام، اساس مسئولیت در زندگی افراد و گروه ها دارای اهمیت و فواید فراوانی است و همه جامعه را در بر می گیرد. بطور کلی تباهی و سلامت جامعه و کلیه امور آن به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بستگی دارد. در یک جامعه اگر مسئول اصلاح شود همه افراد هم اصلاح می شوند و بر عکس هر گاه مسئول به تباهی برود مردم آن جامعه به تباهی کشیده می شوند. صلاحیت یک مسئول به این معناست که خود را در هر اموری بازخواست بکند و اعمال نیک و بد خود را مقایسه و باور داشته باشد که در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می گیرد.

     برای اینکه جامعه یک جامعه قوی و سالم و از هر گونه ناهنجاری های اجتماعی به دور باشد، دین مبین اسلام مسئولیت را بر عهده همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و حاکمان و شهروندان گذاشته است و با قرار دادن این مسئولیت بر دوش همه افراد توازن در جامعه بوجود می آید و هر فرد از افراد جامعه      می داند که باید جوابگوی کردار و گفتار خویش باشد. در نتیجه قبول مسئولیت همه افراد به بهتر شدن آن جامعه کمک می کند.

بند اول: مفهوم مسئولیت  در لغت و اصطلاح

   مسئولیت یا مسئولیه مصدر صناعی یا جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان تعهد، مؤاخذه و مسئولیت چیزی با کسی بودن؛ به گردن او و در عهده ی او و در ضمان، مسئولیت داشتن؛ مسئول بودن، متعهد بودن و موظف بودن است.[۱]

«مسئولیت»؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می‌باشد.

«وظیفه»؛ به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی باشد.

«تکلیف»؛ به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می‌باشد.

«تعهّد»؛ به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است.

«حقّ»؛ در این مبحث به معنای سهم و نصیب می‌باشد.[۲]

     هر یک از این واژه‌ها به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. به عنوان نمونه؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه «تکلیف» نیز با«مسئولیت» و«وظیفه»، ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی بر عهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه «تعهّد» نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آن چه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می‌باشد. کلمه«حقّ» نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد زیرا هرگاه سخن از حقّ به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حقّ برای یک طرف تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر بوجود می‌آید.[۳]

     در اصطلاح، مسئولیت به معنای «پاسخگو بودن» و «مورد بازخواست قرار گرفتن» است. وقتی گفته می‌شود: «الف مسئول فلان کار است» منظور آن است که می‌توان او را در مورد آن کار و پیامدهای حاصل از آن، مورد باز خواست و سؤال و پرسش قرار داد. روشن است که «بازخواست» در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. لذا مفهوم مسئولیت، رابطه تنگاتنگی با تکلیف و وظیفه دارد.[۴]

     مسئولیت منحصر به افراد نیست؛ بلکه گروه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و امثال آن نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند. یعنی می‌توان گروه و نهاد را صرف نظر از اعضای پاسخ گو دانست و کل را مورد سؤال قرار داد. مثلاً دولت را مسئول حفظ امنیت اجتماعی و دانشگاه را مسئول پرورش متخصص دانست. اگر منظور این باشد که شرکت‌ها و سازمان‌ها دارای وجودی مستقل و عینی هستند به گونه‌ای که صرف نظر از اعضایشان می‌توانند مسئولیتی را بپذیرند، سخنی نامعقول و نامقبول است؛ زیرا مسئولیت متفرع بر تکلیف و تکلیف متفرع بر اختیار و اختیار نیز از ویژگی‌های انسان است. بنابراین مسئول دانستن شرکت‌ها، سازمان‌ها و امثال آن، امری مسامحه‌ای و عرفی است و هیچ گونه پشتوانه عقلی و فلسفی ندارد. گو اینکه بعضاً یک سازمان به خاطر عملکرد خوبش مورد ستایش قرار می‌گیرد؛ اما این در واقع به معنای آن است که کل اعضای آن یا اکثریت آنان به وظایف محوله خویش عمل کرده‌اند. یعنی ستایش‌ها یا سرزنش‌ها در حقیقت مربوط به افراد و اعضا است و به نحو مسامحه به سازمان یا شرکت نسبت داده می‌شود. اما اگر منظور این باشد که برخی از مسئولیت‌های اخلاقی افراد به ویژه نوع اجتماعی آن در درون نهادهای اجتماعی و به خاطر عضویت آنان در تشکیلات خاصی شکل می‌گیرد سخنی درست و قابل دفاع است. معلم، پزشک، مهندس، کارفرما، کارگر و امثال آن، به خاطر کارکرد و وظیفه خاص اجتماعی شان، دارای مسئولیت‌های ویژه‌ای نیز هستند. با توجه به این شناخت فزاینده که خوب‌بودنِ وضع انسان‌ها و نظام‌های سیاره‌ی زمین وابستگی متقابل دارند، لازم است مسئولیت را از نو تعریف کنیم تا مسئولیت شخصی را در زمان کنونی به مسئولیت جمعی برای آینده گسترش بدهیم. ما می‌توانیم مسئولیت را به شیوه‌های بسیاری بیان کنیم، ازجمله پذیرشِ مسئولیتِ پی‌آمدهای مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات‌مان در کوتاه‌مدت و درازمدت، پیوستن به دیگران و اتحاد با آنان برای انجام عملی مؤثر. این واقعیت که مسئولیت با شناخت و اعمال قدرت نسبتِ مستقیم دارد، به این معنا نیست که کسانی که منابع و قدرتِ محدودی دارند نمی‌توانند متناسب با امکانات‌شان مسئولیت‌های خود را اعمال کنند و برای ساختنِ قدرتی جمعی متحد شوند. مسئولیت به یک اصل اخلاقی در حیطه‌ی فردی محدود نمی‌شود: برعکس، مسئولیت به تعهدی شهروندانه که هویتِ اجتماعی ما را می‌سازد مرتبط است. ابتکارِ منشور مسئولیت‌های انسانی، تعمیقِ ارزش‌های نهفته در این هویت را مد نظر قرار داده است. [۵]

     لازم است بدانیم که مسئولیت پذیری، مقدّمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احراز کرده باشد:

۱-مسئولیت پذیری زمانی تحقّق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد؛ یعنی انسان، قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آن را به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام می‌دهد.

۲-مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد، دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهی که دارای قدرت درک و فهم نمی باشد را نمی توان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.

۳-زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت آن توسّط فرد مکلّف می‌باشد.

۴-تکلیف کردن متوقّف بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد ناتوان هر چند که آگاه باشد به دلیل این که کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.

۵-زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه این که مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط بالا مسئولیت دادن به کسی و بازخواست کردن از او معنایی ندارد و این مقدّمات، از شرایط اساسی مسئولیت پذیری می‌باشد.[۶]

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی). و آن بر دو قسم است: یکی مسؤولیت جزائی و آن مسئولیتی است که قابل تبدیل به پول نباشد، و دیگری مسؤولیت مالی یا مسؤولیت مدنی که مسؤولیتی است قابل تبدیل به پول. [۷]

عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:

۱ـ  وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

۲ـ  اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.

۳ـ  توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.

بند دوم: اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق

     در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از این که ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخه «مسئولیت مدنی قراردادی» و «مسئولیت مدنی غیرقراردادی» تقسیم می شود؛[۸] برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. معادل معنی خاص مسؤولیت مدنی در حقوق کامن لا، «حقوق خطا» یا «حقوق خطاها»[۹] است.

     در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنی خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار      داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر     می شود. البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد. گاهی فقط به معنی مسئولیت ناشی از فعل شخصی در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه های مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.[۱۰]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://www.smashwords.com/profile/view/williamsfrazier04
شنبه 12 مرداد 1398 12:42 ب.ظ
Good day! I could have sworn I've been to this blog before
but after looking at a few of the articles I realized it's new to
me. Regardless, I'm certainly happy I discovered it and I'll be book-marking it and checking back regularly!
rganielkrywvu
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:48 ق.ظ
lgntdlianxdx viagra 100 mg dose [url=https://discreteconnection.com/author/bumperbath6/]viagra without a doctor prescription from canada paypal[/url] women viagra <a href="http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/keycanoe0/">canadian pharnacy cialis</a>
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:41 ق.ظ

Cheers. I like it!
drugstore online india buy viagra now northwest pharmacies in canada canadian discount pharmacies in canada canada medications buy northwest pharmacies in canada canadian pharmacy no prescription canadian cialis prescription drugs without prior prescription canada drug pharmacy
fganieltchkxq
دوشنبه 10 تیر 1398 10:50 ب.ظ
jykxhmcieswp generic tadalafil canada <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra use</a> brand viagra online canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">buy viagra on line canadian phar</a>
cialis purchase canada
wtanieldbalfh
دوشنبه 3 تیر 1398 09:27 ب.ظ
zvdzsmydkbdo viagra coupons http://canadaianviagravscialis.com/ - canadian pharmacy for cialis celis <a href="http://canadacialisproviagra.com/">canadian pharmacy viagra</a>
http://ovager.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:37 ق.ظ

Wow tons of very good advice!
cialis online deutschland cialis 200 dollar savings card cuanto cuesta cialis yaho does cialis cause gout viagra vs cialis cialis lilly tadalafi cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis purchasing cialis on the internet safe site to buy cialis online
cialis patent expiration
یکشنبه 2 تیر 1398 03:38 ب.ظ

Amazing forum posts. Thanks a lot!
cialis online tadalafil 20mg cialis generico postepay cialis tablets prices for cialis 50mg cialis sale online cialis without a doctor's prescription tarif cialis france cialis venta a domicilio cialis vs viagra
http://zootapal.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:06 ق.ظ

This is nicely said. .
cialis generico in farmacia cialis 10 doctissimo cialis in sconto estudios de cialis genricos price cialis per pill buy generic cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis daily new zealand generic cialis pro generic cialis levitra
http://asagto.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:05 ق.ظ

Cheers. I enjoy it!
cialis 20mg prix en pharmacie prices on cialis 10 mg low cost cialis 20mg sialis prices on cialis 10 mg cialis tablets estudios de cialis genricos we use it cialis online store non 5 mg cialis generici cialis 5 mg funziona
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 03:49 ب.ظ

Thank you. Loads of info!

costo in farmacia cialis cialis online napol cialis australian price cialis kaufen cialis sale online no prescription cialis cheap wow cialis 20 cialis for bph brand cialis generic where cheapest cialis
cialis generic tadalafil buy
جمعه 31 خرداد 1398 12:04 ق.ظ

Thanks. A good amount of info.

rx cialis para comprar cialis billig viagra or cialis generic cialis soft gels cialis 5 mg para diabeticos cialis kamagra levitra online cialis best generic drugs cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg
http://prepaden.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:38 ق.ظ

Fantastic stuff. Regards!
buy cialis online nz cialis generisches kanada buy cialis online cheapest cialis 5 mg para diabeticos cialis generico milano cialis 20 mg effectiveness wow cialis tadalafil 100mg how to purchase cialis on line cialis in sconto cialis canadian drugs
http://rawangjus.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Thanks a lot. Helpful information.
cilas canadian cialis where do you buy cialis cilas we like it cialis soft gel cialis 5mg billiger how does cialis work tadalafil 10 mg cialis generico lilly we choice cialis uk
http://theropul.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Many thanks! A lot of forum posts!

cost of cialis per pill generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg where do you buy cialis only now cialis 20 mg no prescription cialis cheap cialis canada on line buy cialis online cialis generico postepay
http://dingpynear.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:40 ب.ظ

You definitely made your point!
buy brand cialis cheap cialis tadalafil online what is cialis cialis professional yohimbe cialis 20 mg cialis in sconto cialis coupons printable il cialis quanto costa where cheapest cialis non 5 mg cialis generici
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:33 ق.ظ

Regards, A good amount of write ups!

cialis 100 mg 30 tablet comprar cialis 10 espa241a order generic cialis online sialis cialis australia org cialis for bph cialis 5 mg buy generico cialis mexico cialis prices cialis uk
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:16 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of knowledge.

cialis usa cost cialis super kamagra cheap cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis online holland ou trouver cialis sur le net look here cialis order on line low dose cialis blood pressure cialis australian price when will generic cialis be available
viagra vs levitra vs cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:37 ق.ظ

Cheers, Loads of facts!

cialis generico online american pharmacy cialis recommended site cialis kanada cialis generic miglior cialis generico cialis ahumada cialis 20mg acheter cialis kamagra canadian cialis cialis 30 day sample
can women use cialis
شنبه 25 خرداد 1398 01:53 ب.ظ

Really tons of awesome tips!
cialis herbs buy cialis online cheapest try it no rx cialis prix cialis once a da tadalafil generic calis safe dosage for cialis wow cialis tadalafil 100mg try it no rx cialis cialis super kamagra
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 11:34 ب.ظ

Cheers. I appreciate it!
generic cialis 20mg uk viagra cialis levitra cialis price in bangalore sublingual cialis online order a sample of cialis wow look it cialis mexico we recommend cheapest cialis we choice free trial of cialis online prescriptions cialis buying cialis on internet
Buy generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:40 ق.ظ

Tips very well considered..
acquisto online cialis buy brand cialis cheap cialis for sale callus we like it safe cheap cialis buying brand cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis rezeptfrei cialis 5 mg canadian cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:35 ب.ظ

You definitely made the point!
tadalafilo cialis coupon cialis coupon cialis price thailand cialis kaufen wo cialis dosage recommendations cialis price in bangalore cialis kaufen wo low dose cialis blood pressure cialis therapie
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:56 ق.ظ

Good info. Thanks!
safe dosage for cialis rx cialis para comprar click now cialis from canada cialis dose 30mg non 5 mg cialis generici generic cialis pill online cialis prezzo in linea basso cialis online napol cialis generico lilly cialis manufacturer coupon
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:04 ق.ظ

Beneficial knowledge. Thanks!
cialis side effects dangers cialis venta a domicilio cialis generico online cialis canadian drugs best generic drugs cialis cialis en 24 hora are there generic cialis generic low dose cialis only here cialis pills precios cialis peru
viagra 24 hours
شنبه 18 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back later in life. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice holiday weekend!
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:38 ب.ظ

Thanks, An abundance of forum posts!

enter site 20 mg cialis cost buy generic cialis pastillas cialis y alcoho cialis en 24 hora generic cialis tadalafil cialis 5 mg schweiz we recommend cheapest cialis how much does a cialis cost cialis 20mg preis cf free cialis
https://executiveholidays.com.mt/vision-class/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:41 ب.ظ
当店の スーパーコピー時計商品は、クオリティが高く、品質保証も2年です
http://musafir.org/gallery
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:40 ب.ظ
コピーブランド,ルイヴィトンコピー財布,ルイヴィトンコピー
http://www.mindywenderfitness.com/380349598/
پنجشنبه 29 فروردین 1398 08:22 ب.ظ
スーパーコピー ,スーパーコピー財布バッグ,時計,シャネル,ベルト,ルイヴィトン 激安アクセサリー通販
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:36 ب.ظ

Appreciate it. A lot of facts.

trust pharmacy canadian cialis canadian pharmacy canada pharmacies account pharmacy canada how safe are canadian online pharmacies canadian online pharmacies prescription drugs without prior prescription canadian pharmacy online 24 trusted pharmacy canada scam pharmacy onesource
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30