تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:09 ب.ظ

مسئولیت از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «مسئولیت» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت ‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء مسئولیت و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست ، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

گفتار اول:  مسئولیت

    در اسلام، اساس مسئولیت در زندگی افراد و گروه ها دارای اهمیت و فواید فراوانی است و همه جامعه را در بر می گیرد. بطور کلی تباهی و سلامت جامعه و کلیه امور آن به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بستگی دارد. در یک جامعه اگر مسئول اصلاح شود همه افراد هم اصلاح می شوند و بر عکس هر گاه مسئول به تباهی برود مردم آن جامعه به تباهی کشیده می شوند. صلاحیت یک مسئول به این معناست که خود را در هر اموری بازخواست بکند و اعمال نیک و بد خود را مقایسه و باور داشته باشد که در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می گیرد.

     برای اینکه جامعه یک جامعه قوی و سالم و از هر گونه ناهنجاری های اجتماعی به دور باشد، دین مبین اسلام مسئولیت را بر عهده همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و حاکمان و شهروندان گذاشته است و با قرار دادن این مسئولیت بر دوش همه افراد توازن در جامعه بوجود می آید و هر فرد از افراد جامعه      می داند که باید جوابگوی کردار و گفتار خویش باشد. در نتیجه قبول مسئولیت همه افراد به بهتر شدن آن جامعه کمک می کند.

بند اول: مفهوم مسئولیت  در لغت و اصطلاح

   مسئولیت یا مسئولیه مصدر صناعی یا جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان تعهد، مؤاخذه و مسئولیت چیزی با کسی بودن؛ به گردن او و در عهده ی او و در ضمان، مسئولیت داشتن؛ مسئول بودن، متعهد بودن و موظف بودن است.[۱]

«مسئولیت»؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می‌باشد.

«وظیفه»؛ به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی باشد.

«تکلیف»؛ به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می‌باشد.

«تعهّد»؛ به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است.

«حقّ»؛ در این مبحث به معنای سهم و نصیب می‌باشد.[۲]

     هر یک از این واژه‌ها به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. به عنوان نمونه؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه «تکلیف» نیز با«مسئولیت» و«وظیفه»، ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی بر عهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه «تعهّد» نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آن چه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می‌باشد. کلمه«حقّ» نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد زیرا هرگاه سخن از حقّ به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حقّ برای یک طرف تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر بوجود می‌آید.[۳]

     در اصطلاح، مسئولیت به معنای «پاسخگو بودن» و «مورد بازخواست قرار گرفتن» است. وقتی گفته می‌شود: «الف مسئول فلان کار است» منظور آن است که می‌توان او را در مورد آن کار و پیامدهای حاصل از آن، مورد باز خواست و سؤال و پرسش قرار داد. روشن است که «بازخواست» در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. لذا مفهوم مسئولیت، رابطه تنگاتنگی با تکلیف و وظیفه دارد.[۴]

     مسئولیت منحصر به افراد نیست؛ بلکه گروه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و امثال آن نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند. یعنی می‌توان گروه و نهاد را صرف نظر از اعضای پاسخ گو دانست و کل را مورد سؤال قرار داد. مثلاً دولت را مسئول حفظ امنیت اجتماعی و دانشگاه را مسئول پرورش متخصص دانست. اگر منظور این باشد که شرکت‌ها و سازمان‌ها دارای وجودی مستقل و عینی هستند به گونه‌ای که صرف نظر از اعضایشان می‌توانند مسئولیتی را بپذیرند، سخنی نامعقول و نامقبول است؛ زیرا مسئولیت متفرع بر تکلیف و تکلیف متفرع بر اختیار و اختیار نیز از ویژگی‌های انسان است. بنابراین مسئول دانستن شرکت‌ها، سازمان‌ها و امثال آن، امری مسامحه‌ای و عرفی است و هیچ گونه پشتوانه عقلی و فلسفی ندارد. گو اینکه بعضاً یک سازمان به خاطر عملکرد خوبش مورد ستایش قرار می‌گیرد؛ اما این در واقع به معنای آن است که کل اعضای آن یا اکثریت آنان به وظایف محوله خویش عمل کرده‌اند. یعنی ستایش‌ها یا سرزنش‌ها در حقیقت مربوط به افراد و اعضا است و به نحو مسامحه به سازمان یا شرکت نسبت داده می‌شود. اما اگر منظور این باشد که برخی از مسئولیت‌های اخلاقی افراد به ویژه نوع اجتماعی آن در درون نهادهای اجتماعی و به خاطر عضویت آنان در تشکیلات خاصی شکل می‌گیرد سخنی درست و قابل دفاع است. معلم، پزشک، مهندس، کارفرما، کارگر و امثال آن، به خاطر کارکرد و وظیفه خاص اجتماعی شان، دارای مسئولیت‌های ویژه‌ای نیز هستند. با توجه به این شناخت فزاینده که خوب‌بودنِ وضع انسان‌ها و نظام‌های سیاره‌ی زمین وابستگی متقابل دارند، لازم است مسئولیت را از نو تعریف کنیم تا مسئولیت شخصی را در زمان کنونی به مسئولیت جمعی برای آینده گسترش بدهیم. ما می‌توانیم مسئولیت را به شیوه‌های بسیاری بیان کنیم، ازجمله پذیرشِ مسئولیتِ پی‌آمدهای مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات‌مان در کوتاه‌مدت و درازمدت، پیوستن به دیگران و اتحاد با آنان برای انجام عملی مؤثر. این واقعیت که مسئولیت با شناخت و اعمال قدرت نسبتِ مستقیم دارد، به این معنا نیست که کسانی که منابع و قدرتِ محدودی دارند نمی‌توانند متناسب با امکانات‌شان مسئولیت‌های خود را اعمال کنند و برای ساختنِ قدرتی جمعی متحد شوند. مسئولیت به یک اصل اخلاقی در حیطه‌ی فردی محدود نمی‌شود: برعکس، مسئولیت به تعهدی شهروندانه که هویتِ اجتماعی ما را می‌سازد مرتبط است. ابتکارِ منشور مسئولیت‌های انسانی، تعمیقِ ارزش‌های نهفته در این هویت را مد نظر قرار داده است. [۵]

     لازم است بدانیم که مسئولیت پذیری، مقدّمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احراز کرده باشد:

۱-مسئولیت پذیری زمانی تحقّق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد؛ یعنی انسان، قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آن را به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام می‌دهد.

۲-مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد، دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهی که دارای قدرت درک و فهم نمی باشد را نمی توان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.

۳-زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت آن توسّط فرد مکلّف می‌باشد.

۴-تکلیف کردن متوقّف بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد ناتوان هر چند که آگاه باشد به دلیل این که کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.

۵-زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه این که مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط بالا مسئولیت دادن به کسی و بازخواست کردن از او معنایی ندارد و این مقدّمات، از شرایط اساسی مسئولیت پذیری می‌باشد.[۶]

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی). و آن بر دو قسم است: یکی مسؤولیت جزائی و آن مسئولیتی است که قابل تبدیل به پول نباشد، و دیگری مسؤولیت مالی یا مسؤولیت مدنی که مسؤولیتی است قابل تبدیل به پول. [۷]

عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:

۱ـ  وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

۲ـ  اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.

۳ـ  توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.

بند دوم: اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق

     در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از این که ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخه «مسئولیت مدنی قراردادی» و «مسئولیت مدنی غیرقراردادی» تقسیم می شود؛[۸] برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. معادل معنی خاص مسؤولیت مدنی در حقوق کامن لا، «حقوق خطا» یا «حقوق خطاها»[۹] است.

     در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنی خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار      داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر     می شود. البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد. گاهی فقط به معنی مسئولیت ناشی از فعل شخصی در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه های مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.[۱۰]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:06 ق.ظ

Nicely spoken really. .
enter site natural cialis cialis kaufen bankberweisung generic for cialis buy generic cialis best generic drugs cialis cialis generico cialis canadian drugs cialis generico en mexico ou trouver cialis sur le net click here take cialis
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Reliable advice. Thanks.
cialis generisches kanada buy cheap cialis in uk 5 mg cialis pharmacie en ligne prescription doctor cialis cialis 5 effetti collaterali cialis en 24 hora preis cialis 20mg schweiz cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara walgreens price for cialis
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:08 ب.ظ

You actually revealed this really well.
where cheapest cialis cialis e hiv generic cialis at the pharmacy we choice cialis uk purchase once a day cialis wow look it cialis mexico cialis 50 mg soft tab buy cheap cialis in uk cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:41 ق.ظ

You stated that adequately.
prices for cialis 50mg cialis daily dose generic online cialis when will generic cialis be available cialis side effects dangers usa cialis online online prescriptions cialis prices on cialis 10 mg cialis sans ordonnance acheter du cialis a geneve
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:42 ب.ظ

Amazing lots of valuable information!
preis cialis 20mg schweiz cialis online cialis e hiv cialis diario compra cialis coupons generic cialis pill online prescription doctor cialis sialis cialis 5mg prix cialis kaufen wo
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:15 ق.ظ

Thanks, Helpful stuff.
cialis farmacias guadalajara cialis name brand cheap cialis generico cialis 20 mg walgreens price for cialis cialis 20mg preis cf buy original cialis cialis for sale cialis arginine interactio safe site to buy cialis online
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Appreciate it! A lot of write ups.

cialis arginine interactio cialis sans ordonnance costo in farmacia cialis cialis with 2 days delivery legalidad de comprar cialis cialis 5 mg funziona get cheap cialis acheter cialis meilleur pri cialis sale online cialis dose 30mg
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 01:57 ق.ظ

With thanks, Loads of tips.

cialis for sale precios de cialis generico no prescription cialis cheap cialis 5 mg para diabeticos only best offers cialis use bulk cialis deutschland cialis online cialis in sconto achat cialis en itali cialis 5 mg
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Terrific facts. Thanks!
prescription doctor cialis rezeptfrei cialis apotheke buy cialis cialis 5 mg schweiz cialis authentique suisse purchase once a day cialis achat cialis en itali cialis reviews get cheap cialis viagra vs cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 01:45 ق.ظ

Thank you, A good amount of forum posts.

female cialis no prescription generic cialis 20mg tablets trusted tabled cialis softabs cialis farmacias guadalajara buying cialis on internet cialis 5 mg schweiz cialis flussig cialis online deutschland cialis taglich cialis 100 mg 30 tablet
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 12:53 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis prices import cialis cialis 30 day trial coupon we choice cialis uk cialis purchasing cialis 20mg prix en pharmacie cialis patent expiration cost of cialis per pill miglior cialis generico prices for cialis 50mg
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:17 ق.ظ

Fantastic stuff. Cheers.
costo in farmacia cialis fast cialis online click here take cialis cialis dosage low cost cialis 20mg cialis cuantos mg hay low dose cialis blood pressure order a sample of cialis cialis lilly tadalafi miglior cialis generico
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 01:58 ب.ظ

You have made the point!
buying brand cialis online cialis online generic cialis 20mg uk enter site 20 mg cialis cost cialis generic tadalafil buy warnings for cialis tadalafil 5mg cialis generico en mexico where cheapest cialis buy cialis uk no prescription
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Kudos. I enjoy it!
female cialis no prescription cialis uk next day cialis with 2 days delivery cialis name brand cheap tadalafil 5mg cialis great britain order a sample of cialis cialis price in bangalore india cialis 100mg cost miglior cialis generico
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:51 ب.ظ

Kudos! Fantastic information.
cialis 20mg only now cialis for sale in us acquistare cialis internet cialis 50 mg soft tab cialis daily reviews callus cialis tadalafil online cialis australia org cialis preise schweiz buy cialis uk no prescription
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:39 ق.ظ

With thanks, Lots of facts!

overnight cialis tadalafil what is cialis cialis baratos compran uk how does cialis work cialis tablets for sale brand cialis generic generico cialis mexico cialis 200 dollar savings card cialis tablets for sale buy cialis online cheapest
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:10 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis taglich cialis sans ordonnance cialis generico en mexico canadian drugs generic cialis click now buy cialis brand venta cialis en espaa generic cialis review uk tarif cialis france cialis en 24 hora compare prices cialis uk
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Wow plenty of excellent info.
tadalafil generic cialis sicuro in linea cialis official site cialis tadalafil online price cialis wal mart pharmacy cialis pills boards overnight cialis tadalafil cialis side effects dangers generic low dose cialis buy cialis uk no prescription
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:40 ق.ظ

This is nicely put. .
levitra generic levitra levitra levitra 10 mg prezzo levitra buy levitra generic levitra prices levitra 20 mg buy generic levitra buy levitra 10mg
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 07:09 ق.ظ

Good facts. Thanks!
tesco price cialis cialis generique 5 mg cialis 20 mg cialis from canada click here take cialis enter site 20 mg cialis cost only now cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take click now cialis from canada cialis online napol
buy cialis uk
شنبه 7 مهر 1397 01:27 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
cialis online holland cialis farmacias guadalajara buying cialis overnight tadalafil 20mg click here cialis daily uk walgreens price for cialis viagra vs cialis free generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica generic low dose cialis
drugs for sale online
شنبه 31 شهریور 1397 06:06 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
buy viagra now canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies that ship to us canadian pharmaceuticals for usa sales canadian medications 247 canada medication canadian pharmacy viagra brand canadianpharmacyusa24h discount canadian pharmacies canada drugs
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:39 ب.ظ

Thanks a lot, I enjoy this!
cialis kamagra levitra generic cialis levitra cialis para que sirve discount cialis cialis daily new zealand tadalafil 5mg cialis coupons only best offers cialis use only best offers 100mg cialis tadalafil tablets
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:13 ق.ظ

Wow a lot of very good tips!
prices on cialis 10 mg cialis soft tabs for sale viagra or cialis preis cialis 20mg schweiz prescription doctor cialis does cialis cause gout cialis rckenschmerzen only best offers cialis use tadalafilo cialis tablets for sale
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:47 ق.ظ

Wow loads of awesome material!
buy viagra 25mg buy viagra without a prescription viagra buy viagra online pharmacy viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra viagra buy viagra pharmacy viagra tadalafil how to get viagra with prescription buy original viagra online buy viagra usa online viagra online prices
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:44 ق.ظ

Incredible a lot of valuable material.
how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable cipla cialis online cialis savings card cialis rezeptfrei cialis arginine interactio usa cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis pills price each cialis prices
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:24 ب.ظ

Valuable info. Thanks a lot!
cialis for sale south africa tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis 200 cialis coupon cialis 5 mg buy generic cialis review uk tadalafil 20mg cialis dosage amounts tadalafil generic 5 mg cialis pharmacie en ligne
where can i buy cialis online safely
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:08 ب.ظ

Incredible many of good data.
chinese cialis 50 mg cialis tablets brand cialis generic generic cialis 20mg uk achat cialis en suisse cialis y deporte buy cheap cialis in uk cialis 5mg acquisto online cialis cialis generic tadalafil buy
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:35 ق.ظ

You actually said that superbly.
cialis dose 30mg cialis super kamagra cialis generico lilly cialis daily dose generic weblink price cialis where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price cialis australia org buy brand cialis cheap cialis professional from usa
фитнес резинки годо
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:01 ب.ظ
купити резинку для фітнесу
hotline резинки для фитнеса
купить резинки для фитнеса 7км
фитнес резинка черная киев
фитнес резинаа еупить
одесса
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30