تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:09 ب.ظ

مسئولیت از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «مسئولیت» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت ‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء مسئولیت و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست ، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

گفتار اول:  مسئولیت

    در اسلام، اساس مسئولیت در زندگی افراد و گروه ها دارای اهمیت و فواید فراوانی است و همه جامعه را در بر می گیرد. بطور کلی تباهی و سلامت جامعه و کلیه امور آن به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بستگی دارد. در یک جامعه اگر مسئول اصلاح شود همه افراد هم اصلاح می شوند و بر عکس هر گاه مسئول به تباهی برود مردم آن جامعه به تباهی کشیده می شوند. صلاحیت یک مسئول به این معناست که خود را در هر اموری بازخواست بکند و اعمال نیک و بد خود را مقایسه و باور داشته باشد که در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می گیرد.

     برای اینکه جامعه یک جامعه قوی و سالم و از هر گونه ناهنجاری های اجتماعی به دور باشد، دین مبین اسلام مسئولیت را بر عهده همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و حاکمان و شهروندان گذاشته است و با قرار دادن این مسئولیت بر دوش همه افراد توازن در جامعه بوجود می آید و هر فرد از افراد جامعه      می داند که باید جوابگوی کردار و گفتار خویش باشد. در نتیجه قبول مسئولیت همه افراد به بهتر شدن آن جامعه کمک می کند.

بند اول: مفهوم مسئولیت  در لغت و اصطلاح

   مسئولیت یا مسئولیه مصدر صناعی یا جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان تعهد، مؤاخذه و مسئولیت چیزی با کسی بودن؛ به گردن او و در عهده ی او و در ضمان، مسئولیت داشتن؛ مسئول بودن، متعهد بودن و موظف بودن است.[۱]

«مسئولیت»؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می‌باشد.

«وظیفه»؛ به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی باشد.

«تکلیف»؛ به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می‌باشد.

«تعهّد»؛ به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است.

«حقّ»؛ در این مبحث به معنای سهم و نصیب می‌باشد.[۲]

     هر یک از این واژه‌ها به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. به عنوان نمونه؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه «تکلیف» نیز با«مسئولیت» و«وظیفه»، ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی بر عهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه «تعهّد» نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آن چه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می‌باشد. کلمه«حقّ» نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد زیرا هرگاه سخن از حقّ به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حقّ برای یک طرف تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر بوجود می‌آید.[۳]

     در اصطلاح، مسئولیت به معنای «پاسخگو بودن» و «مورد بازخواست قرار گرفتن» است. وقتی گفته می‌شود: «الف مسئول فلان کار است» منظور آن است که می‌توان او را در مورد آن کار و پیامدهای حاصل از آن، مورد باز خواست و سؤال و پرسش قرار داد. روشن است که «بازخواست» در جایی معقول است که «مسئول» نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. لذا مفهوم مسئولیت، رابطه تنگاتنگی با تکلیف و وظیفه دارد.[۴]

     مسئولیت منحصر به افراد نیست؛ بلکه گروه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و امثال آن نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند. یعنی می‌توان گروه و نهاد را صرف نظر از اعضای پاسخ گو دانست و کل را مورد سؤال قرار داد. مثلاً دولت را مسئول حفظ امنیت اجتماعی و دانشگاه را مسئول پرورش متخصص دانست. اگر منظور این باشد که شرکت‌ها و سازمان‌ها دارای وجودی مستقل و عینی هستند به گونه‌ای که صرف نظر از اعضایشان می‌توانند مسئولیتی را بپذیرند، سخنی نامعقول و نامقبول است؛ زیرا مسئولیت متفرع بر تکلیف و تکلیف متفرع بر اختیار و اختیار نیز از ویژگی‌های انسان است. بنابراین مسئول دانستن شرکت‌ها، سازمان‌ها و امثال آن، امری مسامحه‌ای و عرفی است و هیچ گونه پشتوانه عقلی و فلسفی ندارد. گو اینکه بعضاً یک سازمان به خاطر عملکرد خوبش مورد ستایش قرار می‌گیرد؛ اما این در واقع به معنای آن است که کل اعضای آن یا اکثریت آنان به وظایف محوله خویش عمل کرده‌اند. یعنی ستایش‌ها یا سرزنش‌ها در حقیقت مربوط به افراد و اعضا است و به نحو مسامحه به سازمان یا شرکت نسبت داده می‌شود. اما اگر منظور این باشد که برخی از مسئولیت‌های اخلاقی افراد به ویژه نوع اجتماعی آن در درون نهادهای اجتماعی و به خاطر عضویت آنان در تشکیلات خاصی شکل می‌گیرد سخنی درست و قابل دفاع است. معلم، پزشک، مهندس، کارفرما، کارگر و امثال آن، به خاطر کارکرد و وظیفه خاص اجتماعی شان، دارای مسئولیت‌های ویژه‌ای نیز هستند. با توجه به این شناخت فزاینده که خوب‌بودنِ وضع انسان‌ها و نظام‌های سیاره‌ی زمین وابستگی متقابل دارند، لازم است مسئولیت را از نو تعریف کنیم تا مسئولیت شخصی را در زمان کنونی به مسئولیت جمعی برای آینده گسترش بدهیم. ما می‌توانیم مسئولیت را به شیوه‌های بسیاری بیان کنیم، ازجمله پذیرشِ مسئولیتِ پی‌آمدهای مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات‌مان در کوتاه‌مدت و درازمدت، پیوستن به دیگران و اتحاد با آنان برای انجام عملی مؤثر. این واقعیت که مسئولیت با شناخت و اعمال قدرت نسبتِ مستقیم دارد، به این معنا نیست که کسانی که منابع و قدرتِ محدودی دارند نمی‌توانند متناسب با امکانات‌شان مسئولیت‌های خود را اعمال کنند و برای ساختنِ قدرتی جمعی متحد شوند. مسئولیت به یک اصل اخلاقی در حیطه‌ی فردی محدود نمی‌شود: برعکس، مسئولیت به تعهدی شهروندانه که هویتِ اجتماعی ما را می‌سازد مرتبط است. ابتکارِ منشور مسئولیت‌های انسانی، تعمیقِ ارزش‌های نهفته در این هویت را مد نظر قرار داده است. [۵]

     لازم است بدانیم که مسئولیت پذیری، مقدّمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احراز کرده باشد:

۱-مسئولیت پذیری زمانی تحقّق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد؛ یعنی انسان، قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آن را به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام می‌دهد.

۲-مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد، دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهی که دارای قدرت درک و فهم نمی باشد را نمی توان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.

۳-زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت آن توسّط فرد مکلّف می‌باشد.

۴-تکلیف کردن متوقّف بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد ناتوان هر چند که آگاه باشد به دلیل این که کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.

۵-زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه این که مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط بالا مسئولیت دادن به کسی و بازخواست کردن از او معنایی ندارد و این مقدّمات، از شرایط اساسی مسئولیت پذیری می‌باشد.[۶]

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی). و آن بر دو قسم است: یکی مسؤولیت جزائی و آن مسئولیتی است که قابل تبدیل به پول نباشد، و دیگری مسؤولیت مالی یا مسؤولیت مدنی که مسؤولیتی است قابل تبدیل به پول. [۷]

عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:

۱ـ  وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

۲ـ  اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.

۳ـ  توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.

بند دوم: اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق

     در اصطلاح حقوقی «مسئولیت مدنی» دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از این که ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخه «مسئولیت مدنی قراردادی» و «مسئولیت مدنی غیرقراردادی» تقسیم می شود؛[۸] برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. معادل معنی خاص مسؤولیت مدنی در حقوق کامن لا، «حقوق خطا» یا «حقوق خطاها»[۹] است.

     در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنی خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار      داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر     می شود. البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد. گاهی فقط به معنی مسئولیت ناشی از فعل شخصی در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه های مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.[۱۰]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:40 ق.ظ

This is nicely put. .
levitra generic levitra levitra levitra 10 mg prezzo levitra buy levitra generic levitra prices levitra 20 mg buy generic levitra buy levitra 10mg
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 07:09 ق.ظ

Good facts. Thanks!
tesco price cialis cialis generique 5 mg cialis 20 mg cialis from canada click here take cialis enter site 20 mg cialis cost only now cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take click now cialis from canada cialis online napol
buy cialis uk
شنبه 7 مهر 1397 01:27 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
cialis online holland cialis farmacias guadalajara buying cialis overnight tadalafil 20mg click here cialis daily uk walgreens price for cialis viagra vs cialis free generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica generic low dose cialis
drugs for sale online
شنبه 31 شهریور 1397 06:06 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
buy viagra now canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies that ship to us canadian pharmaceuticals for usa sales canadian medications 247 canada medication canadian pharmacy viagra brand canadianpharmacyusa24h discount canadian pharmacies canada drugs
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:39 ب.ظ

Thanks a lot, I enjoy this!
cialis kamagra levitra generic cialis levitra cialis para que sirve discount cialis cialis daily new zealand tadalafil 5mg cialis coupons only best offers cialis use only best offers 100mg cialis tadalafil tablets
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:13 ق.ظ

Wow a lot of very good tips!
prices on cialis 10 mg cialis soft tabs for sale viagra or cialis preis cialis 20mg schweiz prescription doctor cialis does cialis cause gout cialis rckenschmerzen only best offers cialis use tadalafilo cialis tablets for sale
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:47 ق.ظ

Wow loads of awesome material!
buy viagra 25mg buy viagra without a prescription viagra buy viagra online pharmacy viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra viagra buy viagra pharmacy viagra tadalafil how to get viagra with prescription buy original viagra online buy viagra usa online viagra online prices
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:44 ق.ظ

Incredible a lot of valuable material.
how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable cipla cialis online cialis savings card cialis rezeptfrei cialis arginine interactio usa cialis online rezeptfrei cialis apotheke cialis pills price each cialis prices
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:24 ب.ظ

Valuable info. Thanks a lot!
cialis for sale south africa tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis 200 cialis coupon cialis 5 mg buy generic cialis review uk tadalafil 20mg cialis dosage amounts tadalafil generic 5 mg cialis pharmacie en ligne
where can i buy cialis online safely
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:08 ب.ظ

Incredible many of good data.
chinese cialis 50 mg cialis tablets brand cialis generic generic cialis 20mg uk achat cialis en suisse cialis y deporte buy cheap cialis in uk cialis 5mg acquisto online cialis cialis generic tadalafil buy
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:35 ق.ظ

You actually said that superbly.
cialis dose 30mg cialis super kamagra cialis generico lilly cialis daily dose generic weblink price cialis where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price cialis australia org buy brand cialis cheap cialis professional from usa
фитнес резинки годо
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 05:01 ب.ظ
купити резинку для фітнесу
hotline резинки для фитнеса
купить резинки для фитнеса 7км
фитнес резинка черная киев
фитнес резинаа еупить
одесса
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:21 ق.ظ

Wow a lot of awesome information!
buy viagra uk next day delivery viagra pills buy internet viagra buy viagra cheap canadian pharmacy where to buy generic viagra online buy cheapest viagra online buy viagra uk online online viagra no prescription viagra online with a prescription
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 10:18 ب.ظ

Regards, Excellent stuff.
cialis price thailand cialis en mexico precio cialis 5 mg effetti collateral cialis for daily use buy cialis online recommended site cialis kanada we use it cialis online store non 5 mg cialis generici cialis 5mg cipla cialis online
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 08:01 ب.ظ

Regards, I enjoy it!
walgreens price for cialis cialis 20 mg cut in half how to buy cialis online usa walgreens price for cialis buy cialis online legal acquisto online cialis wow look it cialis mexico acheter cialis kamagra cialis coupons printable the best site cialis tablets
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:35 ق.ظ

Seriously a lot of terrific information.
buy cialis generic for cialis cialis daily dose generic acheter cialis meilleur pri 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for bph generic cialis with dapoxetine cialis prices in england buy original cialis prices for cialis 50mg
Can exercise increase your height?
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:25 ب.ظ
Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding something totally, however
this paragraph gives nice understanding even.
How do you stretch your Achilles?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:00 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts
and I am waiting for your next write ups thank you once
again.
vernettamonjaras.weebly.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:57 ق.ظ
Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!
emiliayotter.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:09 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.
I must say you have done a amazing job with this.
Also, the blog loads super quick for me on Internet explorer.
Outstanding Blog!
Foot Issues
جمعه 13 مرداد 1396 04:38 ب.ظ
Hey there! I realize this is sort of off-topic however I needed
to ask. Does operating a well-established blog such as yours take a
lot of work? I am completely new to running a blog however I do write in my journal daily.

I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any kind of recommendations or tips
for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!
What is a heel lift?
یکشنبه 8 مرداد 1396 07:21 ق.ظ
Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as fast as yours lol
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:40 ق.ظ
I blog often and I seriously thank you for your information. This great article has truly peaked
my interest. I will book mark your blog and keep checking for new information about once
a week. I subscribed to your Feed too.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:54 ق.ظ
Hi colleagues, its impressive piece of writing on the topic of tutoringand fully defined, keep it up all the time.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:45 ق.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent.
I actually like what you've acquired here, certainly
like what you are stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
I can not wait to read much more from you. This
is really a terrific site.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:57 ق.ظ
You've made some really good points there.
I checked on the web for more information about the issue and found most people will
go along with your views on this website.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:19 ب.ظ
For hottest news you have to pay a visit internet and on the web
I found this web page as a finest website for newest
updates.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:24 ق.ظ
Hello There. I discovered your blog the usage
of msn. This is an extremely neatly written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful information. Thank you
for the post. I will definitely return.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر