تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها

پایان نامه تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-04:11 ب.ظ

وجود قرارداد

رکن اول مسئولیت قراردادی،وجود قرارداد است، زیرا تا قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد، مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود[۱] و نیز شرط وجود رابطه قراردادی، وجود قراردادی نافذ و الزام آور بین طرفین است و بطلان یا فسخ قرارداد مابین طرفین،رابطه قراردادی را بر هم می‌زند.[۲] هرچند که برخی از حقوقدانان تخلف از تعهد ناشی از ایقاع را هم به نوعی خودداری از وفای به عهد می‌دانند و تابع قواعد مسئولیت قراردادی آورده‌اند.[۳] بنابراین؛ «مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهد ناشی از قرارداد است. پس باید قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته باشد، این شرط مهمی است که باید احراز شود وگرنه مسئولیت قراردادی نیست.»[۴]

در احراز رابطه قراردادی با مشکلی که مواجه می‌شویم؛ این است که گاهی پاره‌ای از تردیدها در مقابل قراردادی بودن یا نبودن برخی از روابط بین افراد است که به ترتیب آنها را ذکر می‌کنیم.

الف:گاهی مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید، که این مسئولیت به مناسبت قرارداد آینده محقق می‌شود و همانطور که ذکر شد، این مسئولیت فاقد وصف قراردادی است، مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد اصلی، بین طرفین پیش قراردادی تنظیم شده باشد که نقض مفاد پیش قرارداد سبب مسئولیت قراردادی خواهد بود.[۵]

ب:تردید فرض حاضر این است، که آیا نقض تعهد ناشی از عقد جایز از موجبات مسئولیت قراردادی می‌تواند باشد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ هرچند که عقد جائز در هر زمانی می‌تواند از سوی متعهد یا متعهدله فسخ گردد، لیکن تا زمانیکه این عقد فسخ نشده طرفین به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند و باید آنها را اداء نمایند و هرگونه نقش این تعهدات بدون فسخ قرارداد می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی متعهد گردد.[۶]

ج:در این فرض ما با این تردید موجه‌ایم که آیا این رابطه بین طرفین طبیعتاً رابطه‌ای قراردادی است یا خیر؟ برای مثال؛ وکیلی که بدون دریافت حق الوکاله وکالت دیگری را به عهده گرفته، آیا رابطه او و موکلش رابطه‌ای قراردادی است؟ مصداق بارز این نوع از وکالت را می‌توان وکالت اتفاقی عنوان نمود، که در این گونه موارد نیز باید گفت؛ رابطه وکیل و موکل کماکان قراردادی است و تبرعی بودن اقدامات وکیل مانعی بر قراردادی بودن روابط وی نمی‌شود و عقودی نظیر ودیعه و عاریه علی رغم ماهیت رایگان و بدون عوض خود، عقد محسوب نمی‌شوند. فلذا از آنجا که در چنین مواردی هم وکیل و موکل برای ایجاد رابطه قراردادی مابین خود با هم به توافق می‌رسند، رابطه بین آنها، قراردادی محسوب می‌شود.

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت

رکن دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی؛ عدم انجام تعهد بوسیله متعهد و ورود خسارت به متعهدله می‌باشد. که این دو رکن را به دلیل ماهیت مجزا آنها در دو قسمت بررسی می‌کنیم.

الف: عدم انجام تعهد

زمانی می‌توان متعهد را به لحاظ قراردادی مسئول قلمداد کرد که وی تعهد خود را به انجام نرسانده باشد. بنابراین، « روشن است که اگر تعهد بوسیله متعهد مطابق قرارداد انجام شود، مسئولیتی برای متعهد نمی‌توان شناخت.»[۷] در نتیجه، عهدشکنی نقطه آغازین مسئولیت قراردادی است. بنابراین، وکیل در صورتی که به تعهداتی که ملزم به انجام آنها بوده، عمل ننماید باید پاسخگو باشد، چرا که مرتکب تخلف از انجام تعهد قراردادی خود شده است. برای مثال، چنانچه وکیلی که تعهد کرده، در موعد مشخصی اقدام به طرح دعوا نماید و در طول این مدت به تعهد خود عمل ننماید، مسئول خسارت وارده بر موکل خود می‌باشد. در چنین مواردی تخلف از انجام تعهد به دو گونه قابل تصور است، یکی اینکه، با گذشتن موقع انجام تعهد دیگر انجام تعهد موضوعاً منتفی می‌شود. دیگری اینکه، با اینکه موقع انجام تعهد منتفی شده اما انجام تعهد کماکان ممکن است که اصطلاحاً در مورد اول می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب بوده» و در مورد دوم می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت تعدد مطلوب بوده است.» [۸]

مطالب فوق، در خصوص تعهد وکیل در مثال مذکور نیز قابل طرح است، چرا که اگر بعد از گذشتن موعد مقرر امکان طرح دعوی دیگر ممکن نباشد، باید مورد را از نوع اول دانست که عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب می‎‌باشد و اگر علی‌رغم گذشتن موعد امکان طرح دعوی کماکان باقی باشد، مورد از نوع دوم خواهد بود.

نتیجه اینکه در مصداق اول متعهد ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می‌باشد و در نوع دوم باید علاوه بر انجام تعهد اصلی، خسارت تأخیر انجام تعهد را هم بپردازد[۹].در خصوص اینکه عدم انجام چه تعهدی از سوی وکیل در توقیف اموال می‌تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم آورد، باید گفت، با توجه به ماده ۶۶۷ ق.م. وکیل در اقدامات خود باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید، چرا که موکل اجرای مورد وکالت را بدلیل کاردانی و مصلحت سنجی وکیل به او واگذار کرده است.[۱۰] فلذا «وکیل باید همچون امینی دلسوز و آگاه منافع موکل را حفظ کند.»[۱۱] و هرگاه در اقدامات خود به این تعهد خود عمل ننماید، مسئول خواهد بود. مصداق بارز آن در توقیف اموال عبارت است از، وکیلی که در مقام اجرای حکم، اموال محکوم علیه را به نفع موکل خود توقیف می‌کند بیش از آنچه که ضرورت دارد، از اموال محکوم علیه توقیف نماید که در خصوص میزان مازاد موکل بعنوان ذینفع با توقیف در برابر محکوم علیه مسئول خواهد بود و در چنین مواردی وکیل به لحاظ عدم رعایت قبطه موکل خود در مقابل وی مسئول خواهد بود که تعهد وکیل به رعایت قبطه موکل یک تعهد صنفی است که از قرارداد نشأت می‌گیرد.

ب: ورود خسارت

ورود خسارت به متعهدله بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله متعهد می‌تواند موجب مسئولیت متعهد گردد، چرا که هدف از مسئولیت مدنی همانگونه که قبلاً گفته شد، جبران خسارت است و نه کسب درآمد، فلذا برای مسئولیت متعهد،« لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.»[۱۲] این موضوع در ماده ۲۲۱ ق.م. ، هم مورد تصریح قرار گرفته، چرا که ماده فوق مقرر می‌دارد،« اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین، در همه حال باید مدعی جبران خسارت، ورود خسارت را ثابت کند، حتی در مواردی که بنا بر ماده ۲۳۰ ق.م. میزان خسارت در قرارداد تعیین شده است، در غیر ازموارد وجه التزام زیان دیده بایدخسارت وارده بر خود را به اثبات برساند.

بنابراین، موکلی که مدعی است بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله وکیل متضرر شده باید ورود ضرر به خود را به اثبات برساند[۱۳].

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد

«وجود قرارداد بین دو شخص به تنهایی این نتیجه را نمی‌دهد که هرگاه یکی به دیگری ضرر برساند، مسئولیت او قراردادی باشد، اگر مستأجر ملکی با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی‌داند.»[۱۴] بنابراین، «باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قراردادهایی ناشی شده است.» اما برخی نیز بر این عقیده‌اند، مسئولیت قراردادی صرفاً خساراتی را در بر می‌گیرد که در نتیجه عدم اجرای تعهدات مقرر در قرارداد بوجود آمده باشد.[۱۵]

تفاوت دو نظر فوق در این است که نظر اول، نقض تعهداتی را که از قرارداد ناشی می‌شود، سبب مسئولیت قراردادی می‌داند و در حال تفاوتی نمی‌کند، تعهد مزبور در قرارداد تصریح شده باشد و یا اینکه بواسطه التزامات عرفی یا قانونی حاکم بر قرارداد باشد و در نظر دوم، صرفاً تعهدات مقرر در قرارداد را مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی می‌دانند. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو نظر در شمول تعهدات اصلی و فرعی ناشی از قرارداد به عنوان تعهد قراردادی می‌باشد و منظور از تعهدات اصلی همان تعهداتی است که نتیجه مستقیم قرارداد است[۱۶] و اگر هم یک تعهد فرعی در متن قرارداد قرار گیرد، باز هم از جمله تعهدات اصلی است و تعهدات فرعی هم تعهداتی است که بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شود و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته، بلکه به حکم قانون بر طرفین قرارداد تحمیل می‌‎شود.

بنابراین در دو قسمت به ترتیب رابطه سببیت را بر تعهدات اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی

بطور قطع هنگامی که تعهد نقض شده، یکی از تعهدهای اصلی باشد باید مسئولیت را قراردادی قلمداد کرد، چرا که به هیچ وجه تردیدی در شمول این دسته از تعهدات به مسئولیت قراردادی وجود ندارد[۱۷]بنابراین چنانچه یک وکیلی که در قرارداد وکالت خود متعهد به اقامه دعوایی خاص شده، این تعهد مقرر خود را نقض کند مسئولیتش قراردادی خواهد بود. در نتیجه، وکیل هر تعهدی را که بطور مستقیم از قرارداد به عهده وی قرار گرفته را نقض کند به طور مسلم متخلف از تعهد قراردادی خواهد بود. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تعهدات اصلی از ماده ۲۲۶ ق.م. که تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» آمده بدست می‌آید، هر چند که ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. نیز چنین ضرورتی را به ذهن می‌رساند. با این وجود مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارات وارده در صورتی محقق می‌شود که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می‌شد خسارت وارد نمی‌گردید. بنابراین اگر معلوم شود که حتی در صورت اجرای تعهد، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می‌شد، متعهد متخلف را نمی‌توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد.[۱۸] برای مثال، چنانچه موکل ادعا کند که بواسطه عدم انجام تعهد وکیل مبنی بر توقیف مال محکوم علیه متضرر شده، وکیل در صورتی به واسطه عدم انجام تعهد خود از مسئولیت مبری می‌شود که مال مذبور از جمله مستثنیات دین بوده و در صورت توقیف هم نفعی را برای موکلش به بار نمی‌آورد و زیان موکل در اثر عدم انجام تعهد وکیل نبوده، بلکه بواسطه عدم اکتفاء دارایی موکل بوده است.

در نتیجه، وکیل متخلف از انجام تعهد اصلی ناشی از قرارداد، در صورت عدم اثبات سببی که رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد از سوی وی و ورود خسارت به موکلش را قطع کند دچار مسئولیت خواهد بود، و الا در صورت قطع رابطه سببیت بین ترک فعل خود و زیان وارده از مسئولیت بری است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Keto Charge Plus Review
سه شنبه 15 مرداد 1398 06:57 ب.ظ
Enjoyed reading through this, very good stuff, thanks.
https://www.smashwords.com/profile/view/williamsfrazier04
شنبه 12 مرداد 1398 02:02 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable information to work
on. You've done a formidable job and our entire community will be thankful to
you.
https://www.fanfiction.net/u/12460435/
شنبه 12 مرداد 1398 01:48 ب.ظ
Can you tell us more about this? I'd like to find out some additional information.
https://thinfi.com/b5zf
شنبه 12 مرداد 1398 01:36 ب.ظ
Hey superb website! Does running a blog similar
to this take a lot of work? I've virtually no knowledge of programming
however I was hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, should you have any ideas or techniques for new
blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I simply needed to ask.
Kudos!
https://zzb.bz/SIiv0
شنبه 12 مرداد 1398 12:46 ب.ظ
Hello there, I discovered your web site via Google whilst searching for a similar topic,
your site got here up, it appears to be like good. I've bookmarked it in my google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, just became alert to
your weblog via Google, and located that it
is really informative. I'm gonna be careful for brussels.
I'll appreciate for those who proceed this in future.
Lots of people might be benefited out of your writing. Cheers!
http://Rxzmaleenhancement.net/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 11:33 ق.ظ
Everything is very open with a very clear clarification of the issues.
It was definitely informative. Your website is useful.

Thank you for sharing!
Alpha Labs Keto
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:00 ق.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while
you amend your web site, how can i subscribe for a weblog
website? The account helped me a appropriate deal. I were
a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept.
Dura Burn Keto Side Effects
پنجشنبه 20 تیر 1398 04:00 ق.ظ
Yay google is my world beater aided me to find this outstanding
site!
https://pastebin.com/u/melgaardmelgaard7
چهارشنبه 12 تیر 1398 09:15 ق.ظ
Magnificent goods from you, man. I have take
note your stuff previous to and you are simply too magnificent.
I actually like what you have got here, certainly
like what you're stating and the way in which
through which you are saying it. You are making it enjoyable and you still care for to keep it wise.
I can not wait to learn much more from you. This is really a terrific website.
hianielprskfq
شنبه 8 تیر 1398 01:47 ب.ظ
hysxcreszstp buy cialis canada <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra for sale online</a> discount viagra online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada drugs cialis</a>
buy viagra canada
http://giotinvie.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:41 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
acheter du cialis a geneve only here cialis pills acheter cialis meilleur pri price cialis per pill trusted tabled cialis softabs cialis 20mg canadian cialis if a woman takes a mans cialis cialis cuantos mg hay cialis dosage
http://edilhten.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:09 ق.ظ

Thanks a lot, Terrific stuff.
buying brand cialis online cialis 50 mg soft tab cialis purchasing cialis coupons how do cialis pills work cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg effectiveness when will generic cialis be available cialis vs viagra buy cialis online legal
http://meresib.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:07 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically!
cialis australian price online cialis we recommend cialis info tarif cialis france cialis 5 mg generic for cialis cialis authentique suisse recommended site cialis kanada how to buy cialis online usa cialis pills in singapore
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 12:09 ق.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff!
cialis great britain cialis generic availability cialis generico milano cialis 10 doctissimo cialis 10mg prix pharmaci cost of cialis per pill only now cialis for sale in us cilas cialis manufacturer coupon enter site very cheap cialis
http://avimcor.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:06 ق.ظ

Effectively voiced indeed! .
cialis for sale south africa cialis lilly tadalafi cialis pills in singapore side effects for cialis india cialis 100mg cost cialis rckenschmerzen no prescription cialis cheap does cialis cause gout prezzo di cialis in bulgaria buying brand cialis online
how is cialis taken
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:14 ب.ظ

You actually revealed that exceptionally well.
cialis 5mg billiger purchase once a day cialis cialis 10mg prix pharmaci buy name brand cialis on line cialis 5 mg buy cialis online holland generic cialis cialis venta a domicilio best generic drugs cialis online cialis
can you buy cialis without prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:10 ب.ظ

Many thanks! Numerous write ups.

cheap cialis cialis with 2 days delivery can i take cialis and ecstasy canadian cialis fast cialis online cialis 50 mg soft tab cialis preise schweiz cialis prezzo in linea basso cialis 10 doctissimo cialis side effects
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:49 ق.ظ

Kudos, Plenty of material.

cialis y deporte canadian cialis cilas only now cialis for sale in us cialis pills in singapore cialis for sale south africa acheter cialis kamagra weblink price cialis try it no rx cialis cialis for sale
http://abzeiwitt.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:08 ق.ظ

You have made your point!
cialis prices cialis name brand cheap 5 mg cialis pharmacie en ligne does cialis cause gout weblink price cialis tadalafil 10 mg sublingual cialis online cialis price in bangalore cialis 5 mg cialis 5mg prix
http://chaplema.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:14 ب.ظ

Truly tons of superb knowledge!
cialis great britain cialis rckenschmerzen free cialis cialis prices in england buy cialis uk no prescription cialis for sale wow cialis 20 cialis uk cialis 20 mg cut in half prezzo di cialis in bulgaria
http://cobysee.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:42 ق.ظ

With thanks, Plenty of facts.

cialis for sale south africa miglior cialis generico cialis 05 cialis reviews cialis daily new zealand cialis 20mg cialis generisches kanada cialis 5 effetti collaterali cialis generique callus
http://pagopep.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:00 ب.ظ

Thank you, Ample info!

canada discount drugs cialis cialis 20 mg cost cialis en 24 hora cialis mit grapefruitsaft cialis tadalafil we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg funziona brand cialis generic we recommend cialis best buy buy cialis online nz
tesco price cialis
شنبه 25 خرداد 1398 06:56 ق.ظ

Perfectly expressed really! .
side effects of cialis cialis 5 mg schweiz cialis wir preise comprar cialis navarr buying cialis in colombia canada discount drugs cialis cialis generic tadalafil buy cialis tablets australia are there generic cialis cialis 5mg prix
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 04:48 ب.ظ

Cheers. Great information!
buy cialis online how does cialis work cialis kaufen cialis kamagra levitra cialis qualitat cialis price thailand cialis uk next day cialis 50 mg soft tab where cheapest cialis cialis daily new zealand
http://lethyled.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

You actually mentioned this terrifically.
buy cialis online legal cialis 5 effetti collaterali cost of cialis per pill 40 mg cialis what if i take purchasing cialis on the internet cialis price in bangalore tarif cialis france cilas order cialis from india link for you cialis price
http://parethet.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:32 ب.ظ

Terrific knowledge. Kudos.
buy cialis online cheapest cialis reviews we like it safe cheap cialis generic cialis with dapoxetine cialis canadian drugs tesco price cialis walgreens price for cialis order generic cialis online cialis kaufen wo canadian drugs generic cialis
jganielgrpcjh
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:38 ق.ظ
efdmwgoylnkv does generic viagra work <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra costs</a> what is the price of cialis in canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadiian cialis</a>
prescription cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Wonderful write ups. Thank you.
safe dosage for cialis cialis therapie rx cialis para comprar low cost cialis 20mg cialis 5mg billiger cialis generika in deutschland kaufen prescription doctor cialis tadalafil 20 mg tadalafil generic cialis daily
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:09 ب.ظ

Perfectly expressed truly! .
cialis coupons printable cialis prezzo di mercato generic low dose cialis cialis vs viagra prezzo cialis a buon mercato prix de cialis venta cialis en espaa cialis canadian drugs click here to buy cialis brand cialis nl
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:43 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
we use it cialis online store we like it safe cheap cialis sialis generic cialis in vietnam low cost cialis 20mg cialis tadalafil cialis online cialis free trial cialis dosage recommendations cialis side effects
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30