تبلیغات
پایان نامه ها - پایان نامه تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها

پایان نامه تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها

نویسنده :حمید علویان
تاریخ:پنجشنبه 7 مرداد 1395-03:11 ب.ظ

وجود قرارداد

رکن اول مسئولیت قراردادی،وجود قرارداد است، زیرا تا قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد، مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود[۱] و نیز شرط وجود رابطه قراردادی، وجود قراردادی نافذ و الزام آور بین طرفین است و بطلان یا فسخ قرارداد مابین طرفین،رابطه قراردادی را بر هم می‌زند.[۲] هرچند که برخی از حقوقدانان تخلف از تعهد ناشی از ایقاع را هم به نوعی خودداری از وفای به عهد می‌دانند و تابع قواعد مسئولیت قراردادی آورده‌اند.[۳] بنابراین؛ «مبنای مسئولیت قراردادی نقض تعهد ناشی از قرارداد است. پس باید قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته باشد، این شرط مهمی است که باید احراز شود وگرنه مسئولیت قراردادی نیست.»[۴]

در احراز رابطه قراردادی با مشکلی که مواجه می‌شویم؛ این است که گاهی پاره‌ای از تردیدها در مقابل قراردادی بودن یا نبودن برخی از روابط بین افراد است که به ترتیب آنها را ذکر می‌کنیم.

الف:گاهی مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد به وجود می‌آید، که این مسئولیت به مناسبت قرارداد آینده محقق می‌شود و همانطور که ذکر شد، این مسئولیت فاقد وصف قراردادی است، مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد اصلی، بین طرفین پیش قراردادی تنظیم شده باشد که نقض مفاد پیش قرارداد سبب مسئولیت قراردادی خواهد بود.[۵]

ب:تردید فرض حاضر این است، که آیا نقض تعهد ناشی از عقد جایز از موجبات مسئولیت قراردادی می‌تواند باشد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت؛ هرچند که عقد جائز در هر زمانی می‌تواند از سوی متعهد یا متعهدله فسخ گردد، لیکن تا زمانیکه این عقد فسخ نشده طرفین به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند و باید آنها را اداء نمایند و هرگونه نقش این تعهدات بدون فسخ قرارداد می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی متعهد گردد.[۶]

ج:در این فرض ما با این تردید موجه‌ایم که آیا این رابطه بین طرفین طبیعتاً رابطه‌ای قراردادی است یا خیر؟ برای مثال؛ وکیلی که بدون دریافت حق الوکاله وکالت دیگری را به عهده گرفته، آیا رابطه او و موکلش رابطه‌ای قراردادی است؟ مصداق بارز این نوع از وکالت را می‌توان وکالت اتفاقی عنوان نمود، که در این گونه موارد نیز باید گفت؛ رابطه وکیل و موکل کماکان قراردادی است و تبرعی بودن اقدامات وکیل مانعی بر قراردادی بودن روابط وی نمی‌شود و عقودی نظیر ودیعه و عاریه علی رغم ماهیت رایگان و بدون عوض خود، عقد محسوب نمی‌شوند. فلذا از آنجا که در چنین مواردی هم وکیل و موکل برای ایجاد رابطه قراردادی مابین خود با هم به توافق می‌رسند، رابطه بین آنها، قراردادی محسوب می‌شود.

بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت

رکن دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی؛ عدم انجام تعهد بوسیله متعهد و ورود خسارت به متعهدله می‌باشد. که این دو رکن را به دلیل ماهیت مجزا آنها در دو قسمت بررسی می‌کنیم.

الف: عدم انجام تعهد

زمانی می‌توان متعهد را به لحاظ قراردادی مسئول قلمداد کرد که وی تعهد خود را به انجام نرسانده باشد. بنابراین، « روشن است که اگر تعهد بوسیله متعهد مطابق قرارداد انجام شود، مسئولیتی برای متعهد نمی‌توان شناخت.»[۷] در نتیجه، عهدشکنی نقطه آغازین مسئولیت قراردادی است. بنابراین، وکیل در صورتی که به تعهداتی که ملزم به انجام آنها بوده، عمل ننماید باید پاسخگو باشد، چرا که مرتکب تخلف از انجام تعهد قراردادی خود شده است. برای مثال، چنانچه وکیلی که تعهد کرده، در موعد مشخصی اقدام به طرح دعوا نماید و در طول این مدت به تعهد خود عمل ننماید، مسئول خسارت وارده بر موکل خود می‌باشد. در چنین مواردی تخلف از انجام تعهد به دو گونه قابل تصور است، یکی اینکه، با گذشتن موقع انجام تعهد دیگر انجام تعهد موضوعاً منتفی می‌شود. دیگری اینکه، با اینکه موقع انجام تعهد منتفی شده اما انجام تعهد کماکان ممکن است که اصطلاحاً در مورد اول می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب بوده» و در مورد دوم می‌گویند، «عمل و زمان انجام آن بصورت تعدد مطلوب بوده است.» [۸]

مطالب فوق، در خصوص تعهد وکیل در مثال مذکور نیز قابل طرح است، چرا که اگر بعد از گذشتن موعد مقرر امکان طرح دعوی دیگر ممکن نباشد، باید مورد را از نوع اول دانست که عمل و زمان انجام آن بصورت وحدت مطلوب می‎‌باشد و اگر علی‌رغم گذشتن موعد امکان طرح دعوی کماکان باقی باشد، مورد از نوع دوم خواهد بود.

نتیجه اینکه در مصداق اول متعهد ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می‌باشد و در نوع دوم باید علاوه بر انجام تعهد اصلی، خسارت تأخیر انجام تعهد را هم بپردازد[۹].در خصوص اینکه عدم انجام چه تعهدی از سوی وکیل در توقیف اموال می‌تواند موجبات مسئولیت وی را فراهم آورد، باید گفت، با توجه به ماده ۶۶۷ ق.م. وکیل در اقدامات خود باید مصلحت موکل خود را رعایت نماید، چرا که موکل اجرای مورد وکالت را بدلیل کاردانی و مصلحت سنجی وکیل به او واگذار کرده است.[۱۰] فلذا «وکیل باید همچون امینی دلسوز و آگاه منافع موکل را حفظ کند.»[۱۱] و هرگاه در اقدامات خود به این تعهد خود عمل ننماید، مسئول خواهد بود. مصداق بارز آن در توقیف اموال عبارت است از، وکیلی که در مقام اجرای حکم، اموال محکوم علیه را به نفع موکل خود توقیف می‌کند بیش از آنچه که ضرورت دارد، از اموال محکوم علیه توقیف نماید که در خصوص میزان مازاد موکل بعنوان ذینفع با توقیف در برابر محکوم علیه مسئول خواهد بود و در چنین مواردی وکیل به لحاظ عدم رعایت قبطه موکل خود در مقابل وی مسئول خواهد بود که تعهد وکیل به رعایت قبطه موکل یک تعهد صنفی است که از قرارداد نشأت می‌گیرد.

ب: ورود خسارت

ورود خسارت به متعهدله بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله متعهد می‌تواند موجب مسئولیت متعهد گردد، چرا که هدف از مسئولیت مدنی همانگونه که قبلاً گفته شد، جبران خسارت است و نه کسب درآمد، فلذا برای مسئولیت متعهد،« لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.»[۱۲] این موضوع در ماده ۲۲۱ ق.م. ، هم مورد تصریح قرار گرفته، چرا که ماده فوق مقرر می‌دارد،« اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین، در همه حال باید مدعی جبران خسارت، ورود خسارت را ثابت کند، حتی در مواردی که بنا بر ماده ۲۳۰ ق.م. میزان خسارت در قرارداد تعیین شده است، در غیر ازموارد وجه التزام زیان دیده بایدخسارت وارده بر خود را به اثبات برساند.

بنابراین، موکلی که مدعی است بر اثر عدم انجام تعهد بوسیله وکیل متضرر شده باید ورود ضرر به خود را به اثبات برساند[۱۳].

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد

«وجود قرارداد بین دو شخص به تنهایی این نتیجه را نمی‌دهد که هرگاه یکی به دیگری ضرر برساند، مسئولیت او قراردادی باشد، اگر مستأجر ملکی با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند هیچکس مسئولیت موجر را قراردادی نمی‌داند.»[۱۴] بنابراین، «باید بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قراردادهایی ناشی شده است.» اما برخی نیز بر این عقیده‌اند، مسئولیت قراردادی صرفاً خساراتی را در بر می‌گیرد که در نتیجه عدم اجرای تعهدات مقرر در قرارداد بوجود آمده باشد.[۱۵]

تفاوت دو نظر فوق در این است که نظر اول، نقض تعهداتی را که از قرارداد ناشی می‌شود، سبب مسئولیت قراردادی می‌داند و در حال تفاوتی نمی‌کند، تعهد مزبور در قرارداد تصریح شده باشد و یا اینکه بواسطه التزامات عرفی یا قانونی حاکم بر قرارداد باشد و در نظر دوم، صرفاً تعهدات مقرر در قرارداد را مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی می‌دانند. به عبارت دیگر، تفاوت بین این دو نظر در شمول تعهدات اصلی و فرعی ناشی از قرارداد به عنوان تعهد قراردادی می‌باشد و منظور از تعهدات اصلی همان تعهداتی است که نتیجه مستقیم قرارداد است[۱۶] و اگر هم یک تعهد فرعی در متن قرارداد قرار گیرد، باز هم از جمله تعهدات اصلی است و تعهدات فرعی هم تعهداتی است که بطور مستقیم از قرارداد ناشی نمی‌شود و مورد تصریح طرفین قرار نگرفته، بلکه به حکم قانون بر طرفین قرارداد تحمیل می‌‎شود.

بنابراین در دو قسمت به ترتیب رابطه سببیت را بر تعهدات اصلی و فرعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی

بطور قطع هنگامی که تعهد نقض شده، یکی از تعهدهای اصلی باشد باید مسئولیت را قراردادی قلمداد کرد، چرا که به هیچ وجه تردیدی در شمول این دسته از تعهدات به مسئولیت قراردادی وجود ندارد[۱۷]بنابراین چنانچه یک وکیلی که در قرارداد وکالت خود متعهد به اقامه دعوایی خاص شده، این تعهد مقرر خود را نقض کند مسئولیتش قراردادی خواهد بود. در نتیجه، وکیل هر تعهدی را که بطور مستقیم از قرارداد به عهده وی قرار گرفته را نقض کند به طور مسلم متخلف از تعهد قراردادی خواهد بود. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تعهدات اصلی از ماده ۲۲۶ ق.م. که تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» آمده بدست می‌آید، هر چند که ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م. نیز چنین ضرورتی را به ذهن می‌رساند. با این وجود مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارات وارده در صورتی محقق می‌شود که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می‌شد خسارت وارد نمی‌گردید. بنابراین اگر معلوم شود که حتی در صورت اجرای تعهد، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می‌شد، متعهد متخلف را نمی‌توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد.[۱۸] برای مثال، چنانچه موکل ادعا کند که بواسطه عدم انجام تعهد وکیل مبنی بر توقیف مال محکوم علیه متضرر شده، وکیل در صورتی به واسطه عدم انجام تعهد خود از مسئولیت مبری می‌شود که مال مذبور از جمله مستثنیات دین بوده و در صورت توقیف هم نفعی را برای موکلش به بار نمی‌آورد و زیان موکل در اثر عدم انجام تعهد وکیل نبوده، بلکه بواسطه عدم اکتفاء دارایی موکل بوده است.

در نتیجه، وکیل متخلف از انجام تعهد اصلی ناشی از قرارداد، در صورت عدم اثبات سببی که رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد از سوی وی و ورود خسارت به موکلش را قطع کند دچار مسئولیت خواهد بود، و الا در صورت قطع رابطه سببیت بین ترک فعل خود و زیان وارده از مسئولیت بری است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:29 ب.ظ

Fantastic posts. Thank you!
how to buy cialis online usa cialis prezzo di mercato cheap cialis cialis e hiv we recommend cialis best buy cialis for sale in europa recommended site cialis kanada cialis prices cialis e hiv cialis e hiv
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:41 ب.ظ

Fantastic stuff. Thank you.
chinese cialis 50 mg generic cialis cialis generic availability rx cialis para comprar cialis prezzo di mercato cialis 10 doctissimo are there generic cialis sialis cialis farmacias guadalajara buy cheap cialis in uk
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:24 ق.ظ

You actually revealed it perfectly.
cialis uk next day buy online cialis 5mg buy online cialis 5mg venta de cialis canada we use it cialis online store cialis dosage amounts cialis generico cialis canadian drugs calis cialis et insomni
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:02 ب.ظ

Awesome advice. Thanks!
cialis patentablauf in deutschland generic low dose cialis canadian discount cialis venta de cialis canada cialis kamagra levitra viagra vs cialis cialis 20 mg best price cialis online nederland buy cialis online buy cialis online
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Truly all kinds of excellent data.
cialis cost cialis manufacturer coupon tarif cialis france we like it cialis price cialis e hiv does cialis cause gout no prescription cialis cheap fast cialis online generic cialis 20mg tablets cialis prices in england
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:01 ب.ظ

Thank you! Valuable information.
low dose cialis blood pressure cialis farmacias guadalajara cialis generico lilly cialis canadian drugs cialis 5 effetti collaterali click here take cialis cialis kaufen bankberweisung free generic cialis cialis manufacturer coupon dosagem ideal cialis
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 07:35 ق.ظ

Wonderful tips. Many thanks!
cialis dose 30mg cialis efficacit cialis 5 mg effetti collateral buy generic cialis cialis canada on line cialis usa cost cost of cialis per pill cialis online deutschland online prescriptions cialis non 5 mg cialis generici
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Amazing postings. Many thanks.
purchasing cialis on the internet we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers cialis 5 mg buy weblink price cialis cialis daily reviews cialis 5 mg cialis rezeptfrei cialis wir preise cialis 10 doctissimo
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Thank you. Valuable information!
generic cialis at the pharmacy online prescriptions cialis generic cialis review uk generic cialis 20mg uk tesco price cialis click now cialis from canada cialis 5mg prix cialis generique 5 mg cialis price in bangalore cialis prices
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:49 ب.ظ

Thank you, Ample stuff.

cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen dose size of cialis achat cialis en suisse purchase once a day cialis generic cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg cut in half we recommend cheapest cialis
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 06:41 ق.ظ

Really a lot of excellent knowledge!
we recommend cialis best buy cialis for sale side effects for cialis generic cialis levitra no prescription cialis cheap cialis qualitat cialis for bph cialis generic tadalafil buy cialis generico lilly cialis online holland
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 07:24 ب.ظ

Good material. Thank you!
how does cialis work cialis lilly tadalafi price cialis per pill cialis 5 mg buy cialis daily cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar cialis 5 mg funziona cialis online nederland we choice free trial of cialis
buy cialis us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Thanks a lot, I value it!
price cialis best cialis patent expiration enter site very cheap cialis cialis cipla best buy preis cialis 20mg schweiz cialis usa cost buy cialis cheap 10 mg buy brand cialis cheap safe site to buy cialis online cialis generico online
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Very good write ups. Kudos!
tadalafil cialis dosage amounts cialis prezzo di mercato tarif cialis france online prescriptions cialis safe site to buy cialis online cialis lowest price cialis 10mg prix pharmaci order cialis from india cialis dose 30mg
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Cheers. Numerous postings!

chinese cialis 50 mg cialis official site cialis 50 mg soft tab cialis 10mg prix pharmaci weblink price cialis generic cialis at the pharmacy venta de cialis canada achat cialis en itali only here cialis pills cialis for bph
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:04 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis super kamagra does cialis cause gout prices for cialis 50mg wow cialis tadalafil 100mg venta de cialis canada prescription doctor cialis cialis prices in england free cialis acquistare cialis internet cialis 5 mg funziona
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:32 ق.ظ

Awesome stuff. With thanks.
cialis with 2 days delivery link for you cialis price cialis ahumada 5 mg cialis coupon printable cialis diario compra cialis price thailand cialis 5 mg dose size of cialis buy cialis online cheapest legalidad de comprar cialis
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 07:47 ق.ظ

Thanks, A good amount of postings.

pharmacy times online pharmacies legitimate trusted pharmacy canada scam canadianpharmacy canadian pharmacy world is trust pharmacy in canada legitimate canada medication list canada medications buy canada online pharmacies surrey canada drugs online
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:42 ق.ظ

This is nicely expressed. .
tadalafil 5 mg cialis coupon printable how do cialis pills work dose size of cialis miglior cialis generico generic cialis tadalafil cialis prezzo di mercato cialis tablets cialis great britain cialis pills price each
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:07 ب.ظ

Regards, Plenty of facts!

cialis italia gratis cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage amounts cialis cuantos mg hay legalidad de comprar cialis wow cialis 20 cialis 5mg deutschland cialis online generico cialis mexico
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:37 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
canadian discount pharmacies in canada drugstore online india Canadian Pharmacy USA drugs for sale on internet drugs for sale online drugstore online shopping good canadian online pharmacies online pharmacies in usa online pharmacies india canada medications information
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:33 ب.ظ

Info well applied..
buy viagra on line buy sildenafil viagra viagra from usa pharmacy where can i buy viagra without buy online viagra uk buy viagra online uk cheap where to buy viagra online viagra pharmacy buying viagra uk can you buy viagra online
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

Lovely forum posts. Thank you.
cialis flussig tesco price cialis how to buy cialis online usa cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg effectiveness no prescription cialis cheap cialis baratos compran uk only now cialis for sale in us generic low dose cialis cialis sans ordonnance
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:01 ب.ظ

Very good forum posts. Appreciate it.
cialis super kamagra look here cialis order on line india cialis 100mg cost buy cialis sample pack cialis 5 mg effetti collateral cialis wir preise cialis baratos compran uk cialis coupons ou trouver cialis sur le net tadalafil 10 mg
cheap generic viagra online uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:55 ق.ظ

Many thanks, An abundance of forum posts!

best place buy viagra online where can i buy viagra online safely sildenafil generic sildenafil usa generic sildenafil citrate where can i buy viagra buy viagra generic cheapest generic viagra uk viagra buy online uk where can i order viagra
http://babecolate.com/cialis-soft-tabs-90-pills-20mg.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:33 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
generic cialis soft gels cialis generic availability cialis generico only best offers cialis use prezzo cialis a buon mercato prezzo di cialis in bulgaria enter site very cheap cialis chinese cialis 50 mg tadalafil 20mg cialis en 24 hora
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:22 ب.ظ

Truly a lot of awesome tips.
cialis for daily use cialis prices in england when can i take another cialis prices on cialis 10 mg cialis pills in singapore low cost cialis 20mg look here cialis cheap canada viagra vs cialis buy name brand cialis on line discount cialis
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:46 ب.ظ

Kudos! Ample write ups.

usa cialis online tadalafil tablets achat cialis en itali preis cialis 20mg schweiz cialis bula best generic drugs cialis cialis online deutschland walgreens price for cialis cialis per paypa cialis official site
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:31 ق.ظ

You said it perfectly..
safe place to buy viagra online online viagra purchase vigara where to purchase viagra how can i order viagra purchase viagra uk can you buy viagra at walmart buy viagra south africa how to get cheap viagra purchase viagra online
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:30 ب.ظ

Awesome data, Kudos.
cialis generic tadalafil buy interactions for cialis how to purchase cialis on line we recommend cialis info 5 mg cialis coupon printable weblink price cialis cialis pills viagra vs cialis cialis cipla best buy cialis cuantos mg hay
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30